Tatrrry

Tatrrry byly pohoří na Kashyyyku. Dělily se na Vysoké a Nízké, přičemž jejich hřebeny se střetávaly přibližně v polovině vzdálenosti mezi Brrrnem a vodopády Gurrgag. Kolem Vysokých Taterrr se táhl les Rraholec a Nízké tvořily přirozenou hradbu podél severovýchodní hranice Karrambaculleku. Ač se jednalo o jedny z nejvyšších hor ve vnitrozemí, většina jich stejně nebyla přes vysoké wroshyry vidět z oběžné dráhy.

Historie

Vznikly vrásněním v dobách, kdy byl Kashyyyk ještě geologicky mladý, a přehradily původní odtok z jezera Chiwawa. Postupem času se tam vyvinulo několik specifických horských forem života, například kozomuti a kamzíkomuti.
Pořádně osídleny byly až koncem druhého tisíciletí před bitvou o Yavin a nikdy se nejednalo o rozvinutý nebo bohatý kraj. Jediným permanentním osídlením byla vesnička Tatrrrnava, kde si místní pálili vlastní alkohol a o dění na zbytku planety se příliš nestarali, přísně geograficky vzato tam spadal i Rumburrk.
Za imperiální okupace se tamní malá komunita snažila izolovat ještě víc než předtím a díky poloze se jim povedlo přežít bez velkých ztrát, i když to znamenalo snížit výrobu čaje a další ústupky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License