Tatrrrnava

Tatrrrnava byla horská vesnička v Nízkých Tatrrrách na Kashyyyku. Tvořilo ji jen několik bytelných, na sebe nalepených domů, její populace nikdy nepřesáhla tři stovky a ačkoliv ji i v 1322 metrech nad mořem částečně zakrývaly ještě vyšší wroshyry, při častých bočních větrech kompletně zapadala sněhem. Hlavním zdrojem obživy byl chov kozomutů a lov kamzíkomutů, hlavním exportním artiklem pak Taterrrský čaj.

Historie

Vesnice vznikla na náhorní plošině, kolem původní horské chaty, kam se jezdili rekreovat myslivci z blízkých i dalekých měst a vesnic. Když tam jedna skupina rekreantů v roce 1010 BBY zapadla sněhem, rozhodla se, že se jim tam vlastně docela líbí, a do civilizace už se nikdy nevrátili. Prvním náčelníkem se stal Chayybacca, který ještě před oblevou uvařil první várku lepšího čaje, díky němuž se prvním kolonistům mnohem lépe přežívalo a plánovalo. Později se k nim přidalo několik dalších výletníků a výletnic, společnými silami postavili další domy a měli se na místní poměry vlastně docela dobře.
Problémy představovala tlupa loupežníků v nedalekém Rraholci, ale obě komunity nakonec našly způsob, jak se obejít bez krveprolití.
O válce klonů se tam dozvěděli až poté, co skončila bitva o Kachirho. Během imperiální okupace v ní pořád žilo několik starousedlíků, pro které se otrokářům nevyplatilo posílat transport a kteří sem tam poskytli přístřeší a trochu perkeltu či čaje příslušníkům odboje.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License