Tatranca

Tatranca byla nazrzlá Wookiee z Kashyyyku, učitelka ve školce v Ittummi. Děti měla ráda, ale nebála se na ně zařvat, když se chovaly jako banda katarnů.

Historie

Narodila se roku 250 BBY jako nejmladší dítě majitele městské pily Maakatrra a jeho ženy, pokrývačky Farfally. Ačkoliv vyrůstala obklopená dřevem, nijak ji práce s ním nelákala a radši se věnovala výchově dětí ve školce, mezi nimiž byl kolem roku 83 BBY i její synovec Champbacca.
Kolem roku 70 BBY se vdala za berserkera Solfernuse a měla s ním dceru Fidorkku, kterou ale v raném věku unesli otrokáři, když šla do lesa plnit bobříka přežití. Další děti neměli, Tatranca držela smutek a Solfernus se upnul k práci.
V druhém roce klonových válek přišla o sestru Tatramatcu, později v bitvě o Kachirho o manžela a bratry Rumpaala i Brumbaala, ale sama válku klonů přežila a dočkala se tedy imperiální okupace, během níž byla totálně nasazena v Táboře 52. Přežila, tři týdny po bitvě o Yavin byla zachráněna kashyyyckým odbojem a přesunula se na Jolly Jedie, kde se setkala nejen se svým synovcem, ale především se svou ztracenou dcerou. Najevo to vyšlo na svatbě Balmorry a Sulacca a byla z toho náramná veselost.
Její zkušenosti s výchovou drobotiny se i na bývalé bitevní lodi hodily, protože k posádce se z Tábora 52 přidala i celá řada mláďat a Roudý s Pirranhaccou. Snažila se tedy, aby z nové generace vyrostlo něco pořádného, a po večerech hrála na klavír v palubní kapele Sto opic.

Potenciália

A protože děcek bude na palubě nejspíš přibývat, dostanou se jí do školky i Rumbacca, Chimichurri a možná i nějaká ta vnoučata.

d20

Noble 5
STR 10 / DEX 10 / CON 10 / INT 16 / WIS 15 / CHA 14
Diplomacy +12, Intimidate +10, Knowledge (history, Kashyyyk) +10, Profession (teacher) +10, Sense Motive +10, Entertain (piano) +8, Bluff +6, Handle Animal +6
Trustworthy, Iron Will
Inspire Sympathy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License