Tatranca

Tatranca byla nazrzlá Wookiee z Kashyyyku, učitelka ve školce. Děti měla ráda, ale nebála se na ně zařvat, když se chovaly jako banda katarnů. Uměla hrát na piáno, a to nejen dětské písničky, a ačkoliv to nevěděla, patřila do pekařské linie rodu Chimalli.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 250 BBY v Ittummi, a to jako nejmladší dítě majitele městské pily Maakatrra a jeho ženy, pokrývačky Farfally. Ačkoliv vyrůstala obklopená dřevem, nijak ji práce s ním nelákala, mnohem radši si četla a záhy dostala nabídku pracovat jako učitelka ve školce. Práce ji bavila, učila děti, mezi nimiž byl kolem roku 83 BBY i její synovec Champbacca, všemu, co potřebovaly, a večery trávila začtená v knihách. O muže dlouho nejevila zájem, protože jí přišli příliš hrubí, zejména místní berserkeři, ale nakonec se zamilovala do Solfernuse, který svou sečtělostí z davu ostatních značně vyčníval.
V roce 70 BBY se vzali a o sedm let později se jí narodila dcera Fidorkka, kterou Tatranca vychovávala úplně stejně jako ostatní děti. V roce 59 BBY jí dovolila další z cest do lesa, kde lovila bobříkomuty, a když ji tam zajali otrokáři, strašně toho litovala. Nějaký čas vyčítala muži, že tomu nedokázal zabránit, ale pak si to vyříkali a krize se dál neprohlubovala. Další děti ale neměli, Tatranca držela smutek za dceru a učila ostatní a Solfernus se upnul k práci a salámům.
Ve druhém roce klonových válek přišla o sestru Tatramatcu, později v bitvě o Kachirho o manžela a bratry Rumpaala i Brumbaala, ale sama válku klonů přežila a dočkala se tedy imperiální okupace, během níž byla totálně nasazena v Táboře 52.

Občanská válka

Přežila, tři týdny po bitvě o Yavin byla zachráněna kashyyyckým odbojem a po krátkém pobytu na Pevnosti Boyarr se přesunula na Jolly Jedie, jehož kapitánem byl její prasynovec. Tam se setkala nejen se svým synovcem, ale především se svou ztracenou dcerou. Najevo to vyšlo na svatbě Balmorry a Sulacca a byla z toho náramná veselost. Poněkud smutnější byl závěr závodů na Raxusu Prime, ale sotva dala svůj hlas Tublatance, ukázalo se, že Simbacca vlastně přežil.
Její zkušenosti s výchovou drobotiny se i na bývalé bitevní lodi hodily, protože k posádce se z Tábora 52 přidala i celá řada mláďat a Roudý s Pirranhaccou taky potřebovali trochu vychovat. Snažila se tedy, aby z nové generace vyrostlo něco pořádného, a po večerech hrála na klavír v palubní kapele Sto opic. Aby se pak děti ve škole jenom s ní nenudily, začala do výuky angažovat i ty dospělé, co měli co nabídnout, a tohoto rozhodnutí rozhodně nelitovala.
Protože děcek na palubě začátkem roku 1 ABY poněkud přibylo, začala vymýšlet, že rozjede plnohodnotnou školku, aby měli kam chodit Chimichurri, Chimmichanga, Rumbacca, její praneteř a třeba i nějaká ta vnoučata. S dcerou se za tu dobu vídala jen příležitostně, protože měla chlapce, důvěrněji si popovídaly až po jejím návratu z Ugiva Cortax, kde zažila velmi nepříjemné věci.

d20

Noble 5
STR 10 / DEX 10 / CON 12 / INT 16 / WIS 15 / CHA 14
Diplomacy +12, Intimidate +10, Knowledge (history, Kashyyyk) +10, Profession (teacher) +10, Sense Motive +10, Entertain (piano) +8, Bluff +6, Handle Animal +6
Trustworthy, Iron Will
Inspire Sympathy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License