Tatramatca

Tatramatca byla Wookiee z Kashyyyku, umělecká řezbářka ze ztracené linie rodu Chimalli. Byla alergická na specifický druh kashyyyckého motýla,1 ale naštěstí se mu dokázala úspěšně vyhýbat.

Historie

Narodila se roku 255 BBY v Ittummi majiteli městské pily Maakatrrovi a jeho ženě, pokrývačce Farfalle, takže vyrůstala obklopená hoblinami a už v raném věku projevovala zájem o vyřezávání ornamentů ze dřeva a kůry. Měla na to i značný talent, který náležitě rozvíjela, a v dospělosti se živila vyřezáváním nejrůznějších uměleckých předmětů. Nějakou dobu se snažila prosadit i v gastronomii, ale tam byla naopak dost marná a nepodařilo se jí nejen znovuobjevit babiččin recept na vánočního pásovce, ale občas ani dovařit základní jídla.
Kolem roku 95 BBY se jí začal dvořit Woorwal,2 kterého si později vzala spíš z lásky než kvůli materiálnímu zajištění. Večer před Vánoci roku 86 BBY náhodou objevila dárek, který pro ni měl Woorwal připravený, a protože šlo o luxusní dláto s rukojetí ze slonomutoviny, které se jí fakt líbilo, ještě téže noci byla březí3 a o rok později porodila svého jediného syna, Champbaccu.
Roku 82 BBY tomuto synovi zamávala, protože odlétal na Coruscant za lepší budoucností,4 vrátila se k vyřezávání ozdobných prvků budov a už ho nikdy neviděla.
Zemřela v druhém roce klonových válek na otravu houbami, přežila ji jak její matka, tak mladší sestra Tatranca a oba starší bratři, Rumpaal a Brumbaal.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License