Tatooine

Tatooine byla zapadlá pouštní planeta v sektoru Arkanis ve Vnějším okraji. Žili na ní kraytští draci, Jawové a Tuskeni, spadala do sféry vlivu Huttů a jejich Kartelu a bylo to oblíbené útočiště pašeráků, nicméně pohodlně žít se na ní dost dobře nedalo. Velké oblibě se tam těšily závody kluzáků a bujelo tam otrokářství, životní úroveň patřila k nejnižším v galaxii.

Historie

Někdy po roce 100 BBY začal v Mos Espa a hlavně v osadách mimo bezprostřední dohled Huttů sílit vliv mafie dona Serrcho.
V roce 30 BBY se tam Edi Ponn pokusil zavraždit Wyrrgyho, leč neuspěl.
Za války klonů se tam přinejmenším dvakrát podívali Jessica Karnis a Simbacca.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License