Tatooine

Tatooine byla zapadlá pouštní planeta v sektoru Arkanis ve Vnějším okraji. Žili na ní kraytští draci, Jawové a Tuskeni, spadala do sféry vlivu Huttů a jejich Kartelu a bylo to oblíbené útočiště pašeráků, nicméně pohodlně žít se na ní dost dobře nedalo. Velké oblibě se tam těšily závody kluzáků a bujelo tam otrokářství, životní úroveň patřila k nejnižším v galaxii.

Historie

Planeta byla v dávných časech ovládána Rakaty, původní obyvatelé a předchůdci Jawů a Tuskenů se však při první známce oslabení Nekonečného impéria pokusili odtrhnout a byli za to ztrestáni orbitálním bombardováním, které odpařilo většinu povrchové vody a přetvořilo značnou část zemské kůry ve sklo. To se v následujících tisíciletích rozpadalo na písek, který brzy pokrýval celý povrch.
V éře Republiky projevily o Tatooine zájem těžařské společnosti, ovšem po nějaké době se ukázalo, že tamní kov je velmi nekvalitní a nevyplatí se ho těžit. Společnosti se pak z planety stáhly, většinu vybavení tam nechaly a zůstala tam jen hrstka podvratných živlů, kterou později využíval Huttský kartel jako svou základnu daleko od Huttského prostoru.
Po roce 100 BBY začal v Mos Espa a hlavně v osadách mimo bezprostřední dohled Huttů sílit vliv mafie dona Serrcho.
V roce 30 BBY se tam Edi Ponn pokusil zavraždit Wyrrgyho, leč neuspěl.
Za války klonů se tam dvakrát podívali Jessica Karnis a Simbacca.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License