Tarzarr

[„Aaaaeeee-aaeeaaaaaaa!“]
- Tarzarrův bojový řev

Tarzarr z rodu Oppů byl fiktivní Wookiee z Kashyyyku, hlavní hrdina knihy a později velmi populárního dobrodružného holoseriálu pro dospívající mládež.

Historie

Kniha o Wookiovi, kterého vychoval kmen primitivů bez vynašeče, byla napsána v roce 480 BBY a Tarzarr se během následujících dvou desetiletí stal vzorem pro většinu dětí na planetě, s výjimkou severu, kde místní lpěli na tradičních legendách o Errrikovi.1 V knihovně ji tak měla mimo jiné Haatatitla, jenž z ní četla malému Churrovi.
Roku 87 BBY byl na motivy knihy natočen i seriál, který se těšil tak extrémní popularitě, že dokonce vznikl spin-off o Tarzarrově sestře Loganně, kterou vychovávaly pro změnu gerraky. Nedosahoval sice kvalit původního seriálu, ale rovněž měl značnou fanouškovskou základnu. O pár generací později je na výslunní oba vystřídala Xera, princezna Jedi.
Krátce po vydání rozkazu 66 imitoval Tarzarrův bojový řev Simbacca, když u vraku Adamantu poštval smečku katarnů proti klonům, přesně jako by to udělal Tarzarr.
Navzdory tomu, že Kashyyyk v následujících letech zažíval těžké časy, Tarzarr v zapomnění neupadl a jeho obdivovatelé se našli i za občanské války.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License