Tarzarr

[„Aaaaeeee-aaeeaaaaaaa!“]
- Tarzarrův bojový řev

Tarzarr z rodu Oppů byl hlavní hrdina knihy a později velmi populárního dobrodružného holoseriálu pro dospívající mládež, Wookiee, kterého vychoval kmen primitivů bez vynašeče.

Historie

Kniha byla napsána někdy kolem roku 450 BBY a až do zfilmování zůstávala mimo všeobecnou pozornost, ale Haatatitla ho v knihovničce měla a četla z něj malému Churrovi.
Seriál byl natočen někdy kolem roku 87 BBY a v době, kdy byl Champbacca mládě, se těšil tak extrémní popularitě, že dokonce vznikl spin-off o Tarzarrově sestře Loganně, kterou vychovávaly pro změnu gerraky. Ten sice nedosahoval kvalit původního seriálu, ale rovněž měl značnou fanouškovskou základnu. O pár generací později je nicméně na výslunní oba vystřídala Xera, princezna Jedi.
Tarzarrův bojový řev úspěšně imitoval Simbacca, když krátce po vydání rozkazu 66 poštval u vraku Adamantu smečku katarnů proti klonům, přesně jako by to udělal Tarzarr.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License