Tartalla

Tartalla byl Wookiee z Ittummi, berserker, veterán bitvy o Kachirho a později člen posádky Jolly Jedie. Na berserkera byl překvapivě chytrý a mrštný, ale samozřejmě ani zdaleka ne tak jako Wyrrgy.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v Ittummi někdy před rokem 50 BBY, a ačkoliv se jako malý chtěl věnovat opravování speederů, neměl na to trpělivost a několik jich během zácviku na mechanika roztřískal na součástky. Tím však upoutal pozornost mistrů berserkerů a pod jejich dohledem byla jeho zuřivost namířena správným směrem. Naučil se bojovat se dvěma ryyky a studoval i bylinky, které by mohly pomáhat s navozením zuřivosti, ale než to stačil dotáhnout někam výš v hierarchii, přišly války klonů a v jejich posledním roce útok Konfederace na Kachirho.
Tartalla tam následoval velmistra Snorrira, Brumbaala, Rumpaala, Solfernuse a další berserkery a jako jeden z mála bitvu přežil. Sotva dokončil porcování tanku Korporátní aliance, začaly do Wookiů střílet i do té doby spřátelené klony, což ale pro zuřícího berserkera nepředstavovalo větší problém. Prosekal se přes klony i droidy k okraji bojiště, tam se setkal s rovněž přeživším Snorrirem a Solfernusem a společně se stáhli do lesa, aby vymysleli další postup. Podařilo se jim ještě přispět ke zdárné evakuaci mistra Yody, při níž padl Solfernus, a pak ve dvou vyrazili zpátky domů, aby bránili Ittummi před očekávanou okupací.

Občanská válka

Několik let přebýval v Ittummi a imperiální okupaci se vyhnul, ale nakonec byl i on lapen, vybaven inhibičním čipem a odeslán do Tábora 52, okopávat kashyyycký chmel. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj vedený Šošonským králem. Na jeho základně v mlhovině Tyyyn se pak znovu setkal s několika obyvateli Ittummi a společně se rozhodli zkusit štěstí u povstalecké buňky kapitána Simbaccy.

Potenciália

Protože se na palubě nacházeli i jeho mistr a zelenáč Zylvarr, mohl pokračovat ve výcviku na berserka a zajistit tak udržení tradice.

d20

Soldier 4 / Ittummi Berserker 3
STR 16 / DEX 15 / CON 12 / INT 14 / WIS 10 / CHA 10
Intimidate +10, Jump +10, Climb +8, Knowledge (herbology, Kashyyyk) +8, Repair +8, Tumble +8, Balance +5, Search +5, Spot +5
Extended Rage, Ambidexterity, Dodge, Two-Weapon Fighting, Mobility, Weapon Focus (ryyk), Spring Attack

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License