Tartalla

[„A to víte, kolik je potřeba berserkerů na výměnu žárovky?“]
- začátek Tartallova oblíbeného vtipu

Tartalla byl Wookiee z Kashyyyku, berserker, veterán bitvy o Kachirho a později člen posádky Jolly Jedie. Na berserkera byl překvapivě chytrý a mrštný, ale samozřejmě ani zdaleka ne tak jako Wyrrgy.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 51 BBY Ittummi a ačkoliv se jako malý chtěl věnovat opravování speederů, neměl na to trpělivost a několik jich během zácviku na mechanika roztřískal na součástky. Tím však upoutal pozornost mistrů berserkerů a pod jejich dohledem byla jeho zuřivost namířena správným směrem. Na prvním tréninku sice málem umřel, když si před velmistrem neodpustil svůj oblíbený vtip,1 ale pak už bylo jenom lépe. Naučil se bojovat se dvěma ryyky a po večerech, když zrovna nekoukal na uměleckou tvorbu nejen madam Castorelly, studoval i houby, které by mohly pomáhat s navozením zuřivost. Než to ale stačil dotáhnout někam výš v hierarchii, přišly války klonů a v jejich posledním roce útok Konfederace na Kachirho.
Tartalla tam následoval velmistra Snorrira, Brumbaala, Rumpaala, Solfernuse a další berserkery a jako jeden z mála bitvu přežil. Sotva však dokončil porcování tanku Korporátní aliance, začaly do Wookiů střílet i do té doby spřátelené klony, což ale pro zuřícího berserkera nepředstavovalo větší problém. Prosekal se přes klony i droidy k okraji bojiště, tam se setkal s rovněž přeživším Snorrirem a Solfernusem a společně se stáhli do lesa, aby vymysleli další postup. Podařilo se jim ještě přispět ke zdárné evakuaci mistra Yody, při níž padl Solfernus, a pak ve dvou vyrazili zpátky domů, aby bránili Ittummi před očekávanou okupací.

Občanská válka

Několik let přebýval v Ittummi a imperiální okupaci se vyhnul, ale nakonec byl kolem roku 1 BBY lapen, vybaven inhibičním čipem a odeslán do Tábora 52, okopávat kashyyycký chmel. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj vedený Šošonským králem. Na jeho základně v mlhovině Tyyyn se pak znovu setkal s několika obyvateli Ittummi a společně se rozhodli zkusit štěstí u povstalecké buňky kapitána Simbaccy.
Tartalla se přesunul na Jolly Jedie, nechal si vyoperovat inhibiční čip a bez vážných následků si zabral vlastní kajutu. Na palubě se nacházeli i jeho mistr a zelenáč Zylvarr, a tak mohl pokračovat ve výcviku na berserka a snažit se o udržení tradice. I z toho důvodu dal svůj hlas ve volbách po závodech na Raxusu Prime Snorrirovi. V tělocvičně trávil většinu svého času a sem tam si zašermoval i s nějakým tím mládětem, ale až do začátku roku 1 ABY nejevil velký zájem o socializaci s nebojovým personálem lodi. To se změnilo ve chvíli, kdy na chodbě cestou na záchod zahlédl nedávno probuzenou Monapolaccu a od té doby ji nedokázal dostat z hlavy, nicméně jakkoliv byl odvážný, na to aby ji pozval na něco do Koktavé školnice se musel nějakou dobu připravovat.

d20

Soldier 4 / Ittummi Berserker 3
STR 16 / DEX 15 / CON 14 / INT 14 / WIS 10 / CHA 10
Intimidate +10, Jump +10, Climb +8, Knowledge (mycology, Kashyyyk) +8, Repair +8, Tumble +8, Balance +5, Search +5, Spot +5
Extended Rage, Ambidexterity, Dodge, Two-Weapon Fighting, Mobility, Weapon Focus (ryyk), Spring Attack

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License