Tarla'mito

Tarla'mito byla soustava v sektoru Trilon na kraji Vnějšího okraje. Byla tvořena třemi plynnými obry s obyvatelnými měsíci, které obíhaly kolem trojhvězdí.
Svým vlivem ji ovládala sekta K'sulmatha.

Planety:

  • jedna bezejmenná
  • Bor-latos
  • další bezejmenná
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License