Taris

Taris byla hustě osídlená planeta v sektoru Ojoster ve Vnějším okraji. V dávných časech před sithskými válkami se jednalo o celoplanetární ekumenopolis obývanou šedesáti miliardami tvorů, v době vlády Impéria už jich tam v řidší, nižší a značně znečištěné zástavbě žila jen necelá miliarda.

Historie

Planeta byla kolonizována v dávných časech a kolem roku 5100 BBY ji pokrývalo jedno souvislé město s nesčetnými mrakodrapy. V roce 4999 BBY tam byl založen pivovar Taris Urquell, pozdější jednička na galaktickém trhu.
V roce 3956 BBY byla většina města rozbombardována na cucky flotilou lorda Malaka a do původních rozměrů už nikdy nedorostla, i když se o to velmi snažila. Obnovu města zdržovalo hlavně záření ze zničených reaktorů a uniklí rakghoulové a ještě v desetiletích před pádem Republiky tam byly stopy po katastrofě jasně patrné.
V roce 32 BBY tam Champbacca s Jessicou zasahovali na dvoře Hutta Krempo, který organizoval nelegální zápasy rancorů a další kriminální aktivity.
Jessica Karnis se tam krátce po začátku války klonů podívala znovu, když se Simbaccou hledali neznámé dítě1 a následně si užili spoustu dobrodružství v tamních kanálech.
Champbacca a Chloupek se tam během pánské jízdy stavili minimálně v hospodách Ticho a Na Věčnosti, druhý jmenovaný tam pak zavítal ještě v roce 4 BBY, když zjišťoval, kde je Wyrrgy.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License