Tarik Neimoidia

Tarik Neimoidia byla vlhká planeta v Koloniích, poslední ze světů osídlených Neimoidiany, který si směl do jména dát Neimoidia. Tamní terén byl velmi členitý, s vysokými horskými štíty a nížinami téměř neustále zahalenými mlhou, a poskytoval ideální podmínky pro pěstování čajových a později cukrových hub.

Historie

Kolonizace začala až v roce 698 BBY, ale díky pěstování hub na normální čaj si planeta brzy vybojovala místo mezi ostatními pokladnicovými světy.
V roce 662 BBY se tam přistěhoval Rustam Off, průkopník pálení alkoholu z hub, který tam vybudoval závod na vodku a později kvas Tarikoff a v následujících dekádách si podmanil celou ekonomiku planety. Na plantážích se pak začaly pěstovat výhradně houby cukrové, z nichž se pálil kvalitní líh, a Rustam se stal nejbohatší figurou kolonie.
Po jeho smrti dominantní postavení společnosti Tarikoff ještě vzrostlo, pracovní síla musela být i dovážena a Obchodní federace tam pak neměla prakticky žádný vliv.
Zatímco jiné neimoidianské kolonie se během války klonů staly cílem republikových útoků, Tarik Neimoidia přežila bez úhony a zasáhl ji až nástup Impéria, které tamní průmysl okamžitě znárodnilo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License