Tango Urilla

Tango Urilla byla hornatá planeta v sektoru Trilon ve Vnějším okraji. Tamní klima bylo suché, biosféru tvořily především podzemní houby a ačkoliv měla dýchatelnou atmosféru, k dlouhodobému obývání byla silně nevhodná. Obíhala kolem dvojhvězdy, neměla žádné měsíce.

Historie

Planeta byla už od počátku své existence jen stěží obyvatelná, přesto se tam vyvinul inteligentní druh obrovských brouků, kteří společnou prací rychle osídlili celý svůj svět a vybudovali na něm nemalé množství impozantních úlů, z nichž mnohé převyšovaly přirozené vrcholky hor.
V době, kdy došlo k založení Republiky, upřeli brouci své ambice ke hvězdám, kam chtěli vyrazit dobývat, plundrovat a plenit, nicméně zabránila jim v tom nečekaná občanská válka dvou úlů. V jejím závěru se prohrávající strana uchýlila k vypuštění experimentální biologické zbraně, vysoce infekční houby, která v pouhých pár měsících vyhubila celou populaci planety a následně sama vyhynula. Exoskelety mrtvých brouků se v řídké atmosféře téměř nerozkládaly a jejich hromady fungovaly jako pomník dávné tragédie.
Republikoví průzkumníci planetu objevili v roce 587 BBY a po krátké rekognoskaci ji označili za nevhodnou pro kolonizaci. Po dalších několik století na ni zavítalo pouze pár archeologických a entomologických výprav, mineralogický průzkum byl proveden jen jeden a neodhalil nic, co by stálo za těžení.
V červenci roku 0 ABY na ní přistála Filoména a Mina Lenico a K-1PZ tam čekali, až je přijdou zajmout povstalci. K tomu došlo 11. 7., kdy si ji i s lodí vyzvedla skupina povstalců na Cocotte Minute.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License