Tamora

Tamora byla dathomirská čarodějnice a alchymistka, mladší sestra Dayanny a cvičitelka rekrutů imperiální Inkvizice. Sídlila na Citadele a vlastnila alchymií zmutovaného reeka Bagra, na kterém jezdila.

Historie

Narodila se na Dathomiru někdy před rokem 50 BBY a rychle zjistila, že sice není moc šikovná na generické čarování, ale má nadání na alchymii a temné neplechy obecně. Využila tohoto daru, učila se míchat lektvary a mutovat příšery pomocí Síly a i když vlastně nebyla nijak dobrá čarodějka, rozhodně se o ní vědělo. Když na planetu v roce 17 BBY zavítal inkvizitor Hazzar, který tam chtěl naverbovat některou z čarodějnic jako cvičitelku pro rekruty své inkviziční sekce, vybral si sice Dayannu, ale protože ta odletět odmítala, sáhl po druhé volbě a Tamora toho dne posílila řady Inkvizice.
S inkvizitory se nijak nebratříčkovala, v tělocvičně na Citadele z nich průběžně ždímala maximální výkony a docela si svou pohodlnou pozici užívala. Na zajatého mistra Champbaccu se roku 15 BBY přišla podívat, ale protože cítila, že ještě sehraje v jejím životě nějakou důležitou roli, do jeho mučení se nezapojovala a radši se věnovala své hračce z Ylesie.
Od roku 2 BBY pracovala na přetvořování inteligentnějších tvorů, přičemž jedním z výsledků jejího snažení byl Noghri Sikh, z nějž pomocí alchymie udělala loajální zrůdičku. Po incidentu v Modrém Mandaloru zvažovala, že ho pošle jako posilu Mirandě a Nerysse, ale zrovna se zotavoval z dalšího zákroku a ona se tedy rozhodla si ho ještě chvíli nechat na Citadele.
Zhruba ve stejné době se jí začínaly zdát podivné sny, v nichž ji to táhlo zpátky domů, a ona celkem vážně zvažovala, že se tam skočí aspoň podívat, pro jistotu.

d20

Fringer 5 / Beastwarden 4 / Imperial Inquisitor 4
STR 10 / DEX 14 / CON 10 / INT 14 / WIS 17 / CHA 16
Handle Animal +20, Alchemy +18, Ride +15, Empathy +12, Farseeing +12, Fear +10, Intimidate +10, See Force +10, Sense Motive +10, Survival +10, Telepathy +10
Primal Sympathy, Sense, Alertness, Sith Sorcery, Animal Affinity, Beast Language, Skill Emphasis (Alchemy), Mounted Combat
Spirit Counsel, Tainted, Second Sight, Herd Companion (reek)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License