Talus

Talus byla planeta v soustavě Corellia v Jádru, sesterský svět Tralusu. Tamní klima bylo různorodé, povětšinou však mírné, a kromě farem a dolů tam prosperovaly rovněž menší loděnice. Podle legend byli prvními kolonisty obyvatelé coruscantské čtvrti Petržaľka, ale svůj domov tam později našla také početná komunita Zabraků.
Během války klonů bojovaly o přízeň planety obě strany, za Impéria si Talus podobně jako Corellia užíval status relativně neutrálního území, kde nedocházelo k žádným velkým zvěrstvům.
Necelé tři měsíce po zničení Hvězdy smrti měl Kody-Kann Tonewy v tamním hotelu rande s Frau Engels.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License