Talus

Talus byla hornatá planeta v Jádru, ve stejné soustavě jako Corellia, sesterský svět Tralusu. Tamní klima bylo různorodé, povětšinou však mírné, a kromě farem, horských salaší a dolů tam prosperovaly rovněž menší loděnice. Kromě lidí, Selonianů a Drallů tam žila také početná komunita Zabraků, kteří si pálili vlastní borovičku.

Historie

Podle legend byli prvními kolonisty obyvatelé coruscantské čtvrti Petržaľka, ale o něco pravděpodobnější přeci jen je, že šlo o corelliany. V roce 1428 BBY se pak část domorodců na nových kolonizačních lodích odebrala na Ekrie-mun Tuk.
Během války klonů soupeřily o přízeň planety obě strany, ale všechno se to odehrávalo na politické úrovni a nedošlo tam k žádným přímým bojům. I proto se tam v roce 20 BBY uchýlila těhotná Nikki.
Za Impéria si Talus podobně jako Corellia užíval status relativně neutrálního území, kde nedocházelo k žádným velkým zvěrstvům, jen v roce 17 BBY tam lady Hyena brutálně potlačila menší povstání bačů.
4. 6. 0 ABY měl Kody-Kann Tonewy v tamním hotelu rande s Frau Engels.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License