Talus

Talus byla hornatá planeta v soustavě Corellia v Jádru, sesterský svět Tralusu. Tamní klima bylo různorodé, povětšinou však mírné, a kromě farem, horských salaší a dolů tam prosperovaly rovněž menší loděnice. Podle legend byli prvními kolonisty obyvatelé coruscantské čtvrti Petržaľka, ale svůj domov tam později našla také početná komunita Zabraků.

Historie

Během války klonů soupeřily o přízeň planety obě strany, ale všechno se to odehrávalo na politické úrovni a nedošlo tam k žádným přímým bojům. I proto se tam v roce 20 BBY uchýlila těhotná Nikki.
Za Impéria si Talus podobně jako Corellia užíval status relativně neutrálního území, kde nedocházelo k žádným velkým zvěrstvům, jen v roce 17 BBY tam lady Hyena brutálně potlačila menší povstání bačů.
Necelé tři měsíce po zničení Hvězdy smrti měl Kody-Kann Tonewy v tamním hotelu rande s Frau Engels.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License