Taltapes

Taltapes byl rod vládnoucí v sektoru Dargon, jeden ze čtyř pilířů tvořících sektu K'sulmatha.
Rod vlastnil silný bankovní klan a poskytoval úvěry po celé galaxii, svého člověka měl i na Curychu.

Známí členové rodu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License