Taco Donos

Taco Donos byl temný Jedi. Vypadal jako veskrze průměrný samec lidské rasy a měl dlouhý plnovous.

Historie

Vychoval ho Řád Jediů na Coruscantu, ale dva roky před začátkem války klonů se zamiloval do své učednice Siony a oba ze strachu uprchli. Živili se přepadáváním nákladních lodí v sektoru Chommell, nejdřív jako součást neznámé organizované skupiny, později na vlastní pěst. Při jednom takovém přepadu je zachytila skrytá bezpečnostní kamera a po jejich stopě byli vyslání mistři Woallc Con-Denyzz a Champbacca s učednicemi, nicméně tento lov pro ně neskončil úspěšně a Taco ani Siona nebyli nikdy dopadeni. Našel je až Darth Sidious, který jim slíbil nějaké ty výhody výměnou za poslušnost a od té doby je posílal plnit svou vůli. Ke konci války uměl Taco pár šikovných věcí se Silou navíc a Siona byla čerstvě těhotná.
Krátce po vydání rozkazu 66 byl Taco pověřen nalezením a likvidací mistra Yody na Kashyyyku, ale místo něj našel nexus Síly ve staré akademii u Ittummi a byl tam i se svou družkou zabit mistrem Champbaccou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License