Tabula Mirabilia

Tabula Mirabilia byla galaktická mapa namalovaná olejovými barvami na konopné plátno. Měřila 16 metrů na délku a čtyři na výšku. Šlo pravděpodobně o nejdražší mapu vůbec a zachycovala celou galaxii nakloněnou v úhlu 23 stupňů. Výrazněji na ní bylo zachyceno přesně 23 planet, z nichž dvě se nacházely v oblasti Sithských světů.

Historie

Tabula Mirabilia byla namalována kolem roku 3000 BBY umělcem Randalfem a její dokončení mu trvalo tři roky.
Roku 500 BBY proběhla aukce, na které byla Tabula Mirabilia vydražena a převezena do muzea v Glastru na Bimmisaari. Neobešlo se to bez kontroverze, neboť se na aukci objevil i dokonalý plagiát namalovaný Banksym z Mimbanu a obě mapy se pomíchaly. Mapa považovaná za nejpravděpodobnější originál pak byla převezena do muzea na Bimmisaari, pravděpodobný plagiát na Mimban.
Mapa na Bimmisaari zůstala v muzeu až do roku 1 ABY, kdy ji imperiální archeologové násilím převezli na Coruscant kvůli prozkoumání a odhalení tajemství, do kterého byl Randalf zahalen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License