Tábor 52

Tábor 52 byla chmelnice nedaleko Tyrvrarru na Kashyyyku, kde stovky Wookiů z okolních vesnic a měst nuceně pracovaly na plantážích kashyyyckého chmele. Jejich poslušnost zajišťovaly implantované inhibiční čipy.
Krátce po bitvě o Yavin byl podle plánu Šošonského krále infiltrován Chlouppkem a Champbaccou, kteří se snažili sehnat zdroj energie pro rušící vysílač, zatímco Kody-Kann Tonewy a Roudý měli zajistit deaktivační kódy k čipům z křižníku Frau Engels na orbitě. Akce se podařila, čipy byly deaktivovány, na tábor zaútočila šošonská jízda s Juráškem v čele a došlo k záchraně nasazených otroků a díky nim i k záchraně čerstvě dovezené pracovní síly z Alaris Prime.

Seznam obětí:

Seznam nasazených, ale zachráněných:

b_213639.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License