Taanab

Taanab byla zemědělská planeta ve Vnitřním pásu. Její povrch pokrývaly hlavně pláně, pole a louky, to vše vydatně zásobené vodou z četných řek.
Nacházela se tam pobočka AgriCorps, ale v prvním měsíci klonových válek byla napadena teroristickou skupinou Bhushovo kopí a následně zničena. Většina jejích zaměstnanců však díky machinacím mistra Champbaccy přežila a odstěhovala se na Miu Leptonis IV.
Za Impéria tam byla vybudována obrovská továrna na traktory a v roce 14 BBY tam byl inkvizicí zadržen a mučen Lempix, který se na planetu vrátil po rozpadu akademie1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License