Taanab

Taanab byla zemědělská planeta ve Vnitřním pásu. Její povrch pokrývaly hlavně pláně, pole a louky, to vše vydatně zásobené vodou z četných řek. Ležela na Perlimianské obchodní trase, nacházelo se tam pár menších měst a jedna pobočka AgriCorps.

Historie

Původně hustě zalesněná planeta byla objevena již v dobách zakládání Republiky, ale ke kolonizaci došlo až v roce 2320 BBY, když v Expanzích vzrostla poptávka po potravinách. Planetární pralesy byly rychle vykáceny, vzniklo tam množství farem a dalších zemědělských zařízení a došlo rovněž k importu několika druhů hospodářských zvířat, která se na planetě rychle usídlila. V následujících staletích zachovávali farmáři tradiční postupy a v produkci je tak hravě předběhly modernější agrární kolonie, například Reytha, ale zákazníků bylo pořád dost a práce taky.
V prvním měsíci klonových válek byla tamní zemědělská filiálka Řádu Jediů napadena teroristickou skupinou Bhushovo kopí a následně zničena. Většina jejích zaměstnanců však díky machinacím mistra Champbaccy přežila a odstěhovala se na Miu Leptonis IV. Přestože se jednalo o relativně strategický svět, války klonů se planetě vyhnuly, pravděpodobně i z toho důvodu, že tam produkované potraviny proudily i na světy Konfederace.
Za Impéria tam byla vybudována obrovská továrna na traktory a v roce 14 BBY tam byl inkvizicí zadržen a mučen Lempix, který se na planetu vrátil po rozpadu akademie.1
Pět měsíců po zničení první Hvězdy smrti se tam ve vesmírné bitvě proti pirátům vyznamenal Lando Calrissian.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License