Taa Zhar

Taa Zhar byla oranžová Twi'lečka, matka Orn Zhar.
Poté, co byla její dcera odvedena do Chrámu Jediů na Coruscantu, ji zajali otrokáři a byla prodána do harému Hutta Zorbo, kde poznala Becky Brannigan a její sestry1. Nakazila se tam blíže neurčenou pohlavní chorobou a když si ji později koupil otrokář, který ji původně zajal, předala mu ji. Roku 15 BBY za to byla popravena, ale ničeho nelitovala2.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License