Taa Zhar

Taa Zhar byla oranžová Twi'lečka z Rylothu, matka Orn Zhar.

Historie

Narodila se roku 51 BBY ve vesničce nedaleko hlavního města a vyrostla by z ní pasačka blurrgů, kdyby si jí zavčas nevšiml hledač talentů a ona nebyla dost ambiciózní na to, aby s ním odešla. Upsala se mu, že mu výdaje na studium splatí později, a nastoupila na soukromou taneční školu, ale v šestnácti letech při soustředění v paláci Odully Hutt otěhotněla s Guun Koyem, tamním striptérem. Přestože kandidátů na otcovství bylo víc, Guun jí v následujících dvou letech hodně pomáhal, umožnil jí pokračovat ve studiu a opustil ji až ve chvíli, kdy jim k Síle citlivou dceru odvedl rytíř Jedi. Taa pak rázně odmítla jeho návrh, že by si mohli pořídit dítě další,1 a soustředila se na dokončení studia, aby mohla konečně začít splácet dluhy.
Krátce nato ji však zajali otrokáři a byla prodána do harému Hutta Zorbo a v jeho paláci na Bespinu poznala Becky Brannigan a její sestry, s nimiž celkem vycházela.2 Právě tam se také nakazila nebezpečnou pohlavní chorobou a když si ji později koupil otrokář, který ji původně zajal, předala mu ji. Roku 15 BBY za to byla popravena, ale ničeho nelitovala.3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License