Taa Zhar

Taa Zhar byla oranžová Twi'lečka, matka Orn Zhar.

Historie

Narodila se roku 51 BBY na Rylothu a už v šestnácti letech, během studií na taneční škole, otěhotněla s Guun Koyem, striptérem ze dvora Odully Hutt. Přestože kandidátů na otcovství bylo víc, Guun jí v následujících dvou letech hodně pomáhal a opustil ji až ve chvíli, kdy jim dceru odvedl neznámý rytíř Jedi a Taa se vrátila ke svému původnímu nezřízenému životnímu stylu.
Někdy po roce 33 BBY ji zajali otrokáři a byla prodána do harému Hutta Zorbo, kde poznala Becky Brannigan a její sestry.1 Nakazila se tam blíže neurčenou pohlavní chorobou a když si ji později koupil otrokář, který ji původně zajal, předala mu ji. Roku 15 BBY za to byla popravena, ale ničeho nelitovala.2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License