Syarezz

Syarezz byl Wookiee z Kashyyyku, člen posádky Jolly Jedie, útočník FC Hromosvodi a později Hromfárače. Byl agresivní, ne moc chytrý a skoro tak silný jako Wyrrgy, ale hodně toho slyšel o organizovaném zločinu a strašně se bál Lurparry1.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 77 BBY v Zhamberrku, kde také strávil větší část dětství. Protože na měl slušnou fyzičku a potřeboval se nějak vybít, stal se fotbalistou a úspěšným útočníkem neúspěšného klubu, přičemž sem tam některému ze soupeřů ukousl ucho nebo prst. S brankářem Saltrinem je pojilo pokrevní bratrství, se zbytkem vlastního klubu se moc nebavil.
Po posledním zápase s FC Fárač, během nějž byl vyhlášen rozkaz 66, byl lapen otrokáři, a protože při zatýkání kladl velký odpor, nasadili ho v jednom z horších pracovních táborů.

Občanská válka

Několik let byl totálně nasazen různě po planetě, načež dostal inhibiční čip a byl poslán okopávat kashyyycký chmel v Táboře 52 a až tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj vedený Šošonským králem. Syrezz se dostal na základnu odboje v mlhovině Tyyyn, kde marně vyhlížel Saltrina a kde se nakonec přidal k posádce kapitána Simbaccy.
Na palubě starého venatoru sice došlo k několika potyčkám, když vyšlo najevo, že jsou tam i fanoušci a hráči Fárače, ale situaci vyřešily Kerberra s Tublatancou, díky jejichž pohrdání fotbalem se znesvářené strany společně pustily do osvěty a založily společný klub, FC Hromfárač. Než mu ale kapitán povolil hrát s dětmi, musel mu Syarezz slíbit, že žádnému z nich nic neukousne. Pod Murrinhovým vedením pak zastával post předního střelce a všechny tréninky bral smrtelně vážně, ačkoliv nebylo reálné, že budou v dohledné době moci změřit síly s jakýmkoliv jiným klubem. Trenérovi dal i svůj hlas ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime, ale ani to ho nezachránilo, když při jednom z následných tréninků málem zmrzačil Willyho, jenž si chtěl fotbal zkusit. Murrinho ale už tou dobou věděl, jak na něj, nechal za ním zajít Lurparru a ta mu do duše promluvila mnohem efektivněji.2 Syarezz se následně dost zklidnil, a když náhodou propadal záchvatu zuřivosti, stačilo mu pohrozit mafií a spaním s rybami.
Nadále se pak věnoval výlučně fotbalu, zejména od chvíle, kdy vedení klubu přešlo na Zubaccu a konečně to začalo nějak vypadat. To pak s klidným svědomím ignoroval i to, že po něm viditelně jela Rampepurrda, a soustředil se na kopání do nafouklého měchýře z kaadu,

d20

Thug 3 / Fringer 1
STR 19 / DEX 14 / CON 19 / INT 10 / WIS 8 / CHA 8
Climb +8, Intimidate +8, Jump +8, Swim +8, Balance +6, Tumble +3
Athletic, Toughness, Armor Proficiency (light), Infamy, Endurance

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License