Syarezz

Syarezz byl Wookiee z Kashyyyku, člen posádky Jolly Jedie, útočník FC Hromosvodi a později Hromfárače. Byl agresivní, ne moc chytrý a skoro tak silný jako Wyrrgy, ale hodně toho slyšel o organizovaném zločinu a strašně se bál Lurparry1.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 77 BBY v Zhamberrku, kde také strávil větší část dětství. Protože na měl slušnou fyzičku a potřeboval se nějak vybít, stal se fotbalistou a úspěšným útočníkem neúspěšného klubu, přičemž sem tam některému ze soupeřů ukousl ucho nebo prst. S brankářem Saltrinem je pojilo pokrevní bratrství, se zbytkem vlastního klubu se moc nebavil.
Po posledním zápase s FC Fárač krátce po vyhlášení rozkazu 66 byl lapen otrokáři, a protože při zatýkání kladl velký odpor, nasadili ho v jednom z horších pracovních táborů.

Občanská válka

Dostal inhibiční čip, okopával kashyyycký chmel v Táboře 52 a až tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj vedený Šošonským králem. Syrezz se dostal na základnu odboje v mlhovině Tyyyn, kde marně vyhlížel Saltrina a kde se nakonec přidal k posádce kapitána Simbaccy.
Na palubě Venatoru sice došlo k několika potyčkám, když vyšlo najevo, že jsou tam i fanoušci a hráči Fárače, ale situaci vyřešily Kerberra s Tublatancou, díky jejichž pohrdání fotbalem se znesvářené strany společně pustily do osvěty a založily společný klub, FC Hromfárač. Než mu ale kapitán povolil hrát s dětmi, musel mu Syarezz slíbit, že žádnému z nich neukousne ucho. Dost se zklidnil, a když náhodou propadal záchvatu zuřivosti, stačilo mu pohrozit mafií a spaním s rybami.

Potenciália

Pokud nikomu nic neukousl, mohl si vesele čutat, jinak airlock.

d20

Thug 3 / Fringer 1
STR 19 / DEX 14 / CON 17 / INT 10 / WIS 8 / CHA 8
Climb +8, Intimidate +8, Jump +8, Swim +8, Balance +6, Tumble +3
Athletic, Toughness, Armor Proficiency (light), Infamy, Endurance

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License