světelný meč Lavarny Samoe

„KLAP-KHHHHZT!“
- světelný meč Lavarny Samoe

Světelný meč Lavarny Samoe byla zbraň inkvizitorky Lavarny Samoe ze sekce 9. Její původ byl neznámý, ale vyzařovala rudou čepel a krystal v jejím jádru pravděpodobně pocházel z hromádky, kterou sekci věnoval Císař.
Lavarna ho tasila, když na ni během potyčky na Okamaru vyběhl Demonbacca, ale na šermovačku nedošlo, ona rychle bídně zhynula a meč o chvilku později sebral Kody-Kann Tonewy.
Další osud zbraně není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License