světelný meč Fosh Linn

„KLAP-KHHHHZT!“
- světelný meč Fosh Linn

Světelný meč Fosh Linn byla zbraň, kterou si v roce 27 BBY vyrobila tehdy ještě temná učednice Fosh Linn v enklávě na Miu Leptonis IV. Vyzařoval zelenou čepel, která fungovala i pod vodou, a za jádro mu sloužil kousek krystalu nova. Fosh se jeho konstrukce podařila až na několikátý pokus a ačkoliv mu Sev'rance Tann prorokovala brzké zrudnutí traumatem z temné strany, jí se víc líbila barva zelená, což ještě posílilo její odpor k tehdejšímu vedení enklávy1.
Během pozdějšího výcviku u nové mistrové ho moc často nepoužívala, ale cvičení šermu a odrážení střel nezanedbávala, což se jí hodilo přinejmenším v bitvě na mýtině u Kachirha a později během krize kolem rozkazu 66, která ji i s kolegy zastihla na Kashyyyku. Když se pak se Simbaccou kolem roku 14 BBY dostali na Naboo do křížku s Impériem a později s Inkvizicí, sem tam jím přesekla nějakého toho skauta v džungli, ale na šerm nedošlo a ona byla zajata při pokusu opustit planetu ve stíhačce.
Meč jí byl před plánovanou popravou zabaven a už ho znovu nezískala, pravděpodobně se tedy dostal do sbírek na Lictoru Limbus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License