světelný meč Algernnon de Bray II

„KLAP-KHHHHZT!“
- světelný meč druhé Algernnon de Bray

Světelný meč Algernnon de Bray II byla zbraň Císařovy ruky Algernnon de Bray. Vyzařoval dvě rudé čepele, měl elegantní rukojeť zdobenou drahým kovem a velmi se podobal meči její matky poté, co tato propadla temné straně.

Historie

Mladší Algernnon si ho postavila začátkem roku 9 BBY pod osobním dohledem Darth Sidiouse, který jí k tomu poskytl i nezbytné součástky a krystaly. Ačkoliv talentovaná rozhodně nebyla, brzy se s ním naučila obstojně zacházet a nosila ho s sebou i do sprchy.
V roce 7 BBY jím popravila Enviiho Laasaena, kadeřníka z Raindale a bývalého člena Řádu Jediů. V následujících letech ho pak používala hlavně při tréninku se Sienem a dalšími hračkami, ale příležitostně jím krájela i živé cíle v soustavách kolem Miu Leptonis.
Měla ho u sebe i 28. 8. 0 ABY, když na Citadelu zaútočila koordinovaná skupina povstalců a imperiálních revolucionářů, ale ačkoliv ho tuze chtěla použít proti Chlouppkovi s Champbaccou, měla smůlu a byla zajata bez boje. Zbraň jí zabavil Kody-Kann Tonewy, kterému se však nehodila do sbírky a obratem ji přidal na hromadu věcí uloupených z tamního skladu.
Od konce října 0 ABY byl přepnut na minimální výkon a používán jako stropní větrák v Koktavé školnici, kde si ho občas fascinovaně prohlížela dcera jeho majitelky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License