Sur'lorg III

Sur’lorg III byla malá, geologicky mladá planeta, která byla vlastně celá pokrytá sopečným prachem a magmatem.
Impérium tam zbudovalo bedlivě střežené vězení, jehož ředitel nabubřele tvrdil, že z něj není úniku.
Dne 15. 10. 7 BBY do něj byli převezeni Chlouppek, Regid, Asyrk, Snowflejk a Scary a ještě toho dne z něj utekli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License