Superholocron

Superholocron byl artefakt vytvořený Ul-qurem, velmistrem řádu Atalay. V porovnání s jinými holocrony se jednalo o obří datovou schránku, která uchovávala všechno dosažené vědění řádu. Ul-qur jej sice vytvořil, ale přispívaly do něj generace Atalay. Spousta obsahu byla v dávno zapomenutých jazycích či zašifrovaná.

Historie

Neznámo kdy a vlastně i proč byl Superholocron rozdělen na pět částí, které byly rozeslány různě po galaxii a ukryty. Části se ukrývaly v Meči poznání, Kořenu plodnosti, Sesli rovnováhy, Urně nenávisti a Perle nicoty. Voh-Jin Sanseator Misto měl teorii, že ho bývalí majitelé chtěli schovat, ale nemohli se shodnout na optimálním místě, a tak ho rozdělili na víc částí.1
V roce 51 BBY se o jeho existenci dozvěděli Dmi-Ato a Uv-Ar, kteří ho chtěli najít a využít k poražení Strážce vědění. V roce 30 BBY se Uv-Arovi podařilo planetu opustit a od té doby po artefaktu pátral.
Roku 5 BBY si na pomoc s dohledáním jednotlivých částí najal Hronzo Broa, který práci přehodil na partičku dobrodruhů. Ti uspěli, ale holocron jako první složil inkvizitor Tonewy, jemuž se tak povedlo získat souřadnice planety Atalay. Pokusil se ji dobýt, leč neuspěl.
Superholocron se pak dostal do pracek Wyrrgymu, který se věnoval jeho luštění. Když v roce 0 ABY planetu nedobrovolně opouštěl, neměl čas ho naložit a Superholocron tak na planetě zůstal.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License