Sulon

Sulon byl měsíc planety Sullust. Panovalo tam mírné, skoro až nudné klima,1 které velmi svědčilo zemědělství. Hlavním a vlastně i jediným městem byl Barons Hed, další usedlosti byly spíš hospodářského charakteru a nestály moc za řeč.

Historie

Měsíc byl kolonizován Sullustany už v roce 5641 BBY, ale rozvoj tamního zemědělství značně brzdil nezájem Sullustanů o zelenou stravu. Farmy tedy až do připojení planety k Republice rostly jen velmi pomalu a za prací se tam stěhovali jen snílkové a vyhnanci. Po roce 5500 BBY začala být tamní úroda kukuřice2 a dalších plodin hlavně vyvážena do okolní galaxie, pro svou nízkou kvalitu však spíš na zkrmování hospodářskými zvířaty než na pálení bourbonu nebo jiné lidské využití.
V roce 4200 BBY tam společnost SoroSuub vybudovala svou zkušebnu biologických a chemických zbraní, které bylo bezpečnější testovat mimo domovskou planetu. Ačkoliv se tak na měsíc dostala nemalá populace technicky zdatných Sullustanů, tamní ekonomiku nadále živilo hlavně zemědělství, kterému se věnovali převážně přistěhovalci jiných ras. Soukromé, důmyslně zavlažované farmy vzkvétaly a zkvalitňovaly svoje produkty až do nástupu Impéria, kdy došlo k jejich většinovému znárodnění a kdy začala výstavba obrovské čerpací stanice.
Roku 18 BBY došlo k jejímu slavnostnímu otevření, stanice o velikosti trojnásobku hlavního města záhy přímo či nepřímo živila třetinu z přibližně dvaceti milionů obyvatel měsíce a zprostředkovávala zásobování celé sektorové flotily.3
V roce 15 BBY tam propukl nejdřív baby boom, o chvíli později epidemie žlutého kašle.4
Roku 1 BBY navštívil čerpací stanici Jolly Jedi a jeho posádka si drze nechala natankovat plnou nádrž.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License