Sullust

Sullust byla vulkanická planeta v sektoru Brema ve Vnějším okraji, domovina rasy Sullustanů. Obíhal kolem ní měsíc Sulon a ačkoliv byl její povrch nevyzpytatelný a atmosféra často plná jedovatých sopečných plynů, v podzemí se nacházela nádherná jezera a technologicky vyspělá města, kde domorodci pěstovali lišejníky a pálili sullustanský gin.

Historie

Sullust vstoupil do Republiky v roce 5500 BBY, do té doby Sullustané prozkoumali pouze vlastní soustavu a přilehlý sektor a kolonizovali Sulon. Přijetí do galaktické společnosti pro ně ale znamenalo velkou příležitost, kterou okamžitě využili a díky které se rychle vyšvihli na technologickou špičku. Rozmach zaznamenala hlavně společnost SoroSuub, která postupně získala i podíl na vládě a zaměstnávala ve svých dolech a továrnách téměř polovinu domácí populace.
V roce 22 BBY se planeta přidala k hnutí separatistů, ale ve druhém roce války přešla kontrola po vesmírné bitvě opět pod Republiku.
S nástupem Impéria byl SoroSuub znárodněn a Sullustané nahnáni do fabrik k nuceným pracím.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License