Sulacco

Sulacco byl Wookiee z kolonie Rakhuuun, bard a později člen posádky Jolly Jedie. Hrál na loutnu a měl hodně přátel ve vrcholové politice kolonií, ne že by to během občanské války něco znamenalo.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se někdy před rokem 50 BBY do vysoce postavené rodiny a odmalička tak mohl rozvíjet svůj hudební talent a učit se historii. Ačkoliv profese barda nepatřila už pár století k těm prestižním, Sulacco se pro ni rozhodl naprosto skálopevně a ani rvačka s otcem ho nepřiměla změnit názor. Podporu rodičů nakonec získal - když už má dělat ostudu povoláním, říkali, ať ji nedělá ještě tím, že ho bude flákat.
Už někdy kolem roku 30 BBY z něj byl vycvičený bard a začal cestovat po sektoru Mytaranor, kde se rychle proslavil a kde si získal přátele podporou některých politiků. Navštívil Kwookrrr i Alaris Prime a skončil na Kashyyyku, kde se během pobytu v Kachirhu seznámil s navigátorkou Balmorrou, rovněž rodačkou z Rakhuuunu, s níž se v posledním roce války klonů zasnoubil.
K plánované svatbě nedošlo, neboť jim v tom zabránil dramatický konec války, kdy Kachirho nejdřív napadly síly Konfederace a později po vydání rozkazu 66 i klony. Než stihl najít svou navigátorku a zmizet z planety, byl zajat a převezena do jednoho z prvních koncentračních táborů.

Občanská válka

Během následujících dvaceti let byl vybaven inhibičním čipem a několikrát se stěhoval, až se dostal do Tábora 52, kde okopával kashyyycký chmel. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl společně s dalšími otroky zachráněn kashyyyckým odbojem a následně dopraven na jeho základnu v mlhovině Tyyyn, kde si konečně mohl chvíli vydechnout. Rovněž se tam znovu šťastně shledal s Balmorrou a oba se následně rozhodli pro posílení povstalecké buňky kapitána Simbaccy, kde začal fungovat jako kronikář.
30. 4. 0 ABY byli s Balmorrou oddáni Chlouppkem přímo na palubě a později vyrazili s Pastarem a jeho lodí Nostromo na svatební cestu k Manaanu, odkud přivezli korýše na korýšovici.

Potenciália

Dál vzdoroval Attillovým pokusům o flirtování, v klidu se věnovat psaní oslavných balad na hrdiny povstání sem tam s Balmorrou někam vyrazili šířit osvětu. Jejich syn Chimichurri měl slušné šance narodit se krátce po Rumbaccovi a stát se druhým přirozeným přírůstkem do posádky. Rovněž jako zpěvák a loutnista posílil hudební těleso Sto opic, pro které i psal texty.

d20

Noble 8
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 14 / WIS 12 / CHA 18
Entertain (lute, song, storytelling) +15, Diplomacy +10, Gather Information +10, Knowledge (bardic lore, history, songs) +10, Sense Motive +10, Intimidate +9, Profession (bard) +8
Artistic, Influence, Fame, Political Pull

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License