Sulacco

Sulacco byl Wookiee z kolonie Rakhuuun, bard z rodu Tlacochitli a později člen posádky Jolly Jedie. Hrál na loutnu a měl hodně přátel ve vrcholové politice kolonií, ne že by to během občanské války něco znamenalo. Snažil se i o psaní divadelních her, ale moc mu to nešlo.1

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 50 BBY do vysoce postavené rodiny a odmalička tak mohl rozvíjet svůj hudební talent a učit se etiketu a historii, čehož si na rozdíl od sestry Charmanny nesmírně vážil. Naneštěstí pro rodiče však nehodlal nabyté schopnosti užívat k pletichaření a na večírcích smetánky a chtěl se stát bardem, ačkoliv ta profese už pár století nepatřila k prestižním. Sulacco se pro ni však rozhodl naprosto skálopevně a ani rvačka s otcem ho nepřiměla změnit názor. Podporu rodičů nakonec získal - když už má dělat ostudu povoláním, říkali, ať ji nedělá ještě tím, že ho bude flákat. Každopádně nemohl být větším zklamáním než jeho starší sestra, která před nějakou dobou planetu opustila a už se neukázala.
Už někdy kolem roku 30 BBY z něj byl vycvičený bard a začal cestovat po sektoru Mytaranor, kde se rychle proslavil a kde si získal přátele podporou některých politiků. Navštívil Kwookrrr i Alaris Prime a skončil na Kashyyyku, kde se během pobytu v Kachirhu seznámil s navigátorkou Balmorrou, rovněž rodačkou z Rakhuuunu, s níž se v posledním roce války klonů zasnoubil.
K plánované svatbě nedošlo, neboť jim v tom zabránil dramatický konec války, kdy Kachirho nejdřív napadly síly Konfederace a později po vydání rozkazu 66 i klony. Než stihl najít svou navigátorku a zmizet z planety, byl zajat a převezena do jednoho z prvních koncentračních táborů.

Občanská válka

Během následujících dvaceti let byl vybaven inhibičním čipem a několikrát se stěhoval, až se dostal do Tábora 52, kde okopával kashyyycký chmel. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl společně s dalšími otroky zachráněn kashyyyckým odbojem a následně dopraven na jeho základnu v mlhovině Tyyyn, kde si konečně mohl chvíli vydechnout. Rovněž se tam znovu šťastně shledal s Balmorrou a oba se následně rozhodli pro posílení povstalecké buňky kapitána Simbaccy, kde začal fungovat jako kronikář. Až na palubě a po operaci se ze sčítání lidu dozvěděl, že na ošetřovně leží jeho sestra, u které se extrakce inhibičního čipu neobešla bez komplikací, a sem tam ji zašel navštívit, aby si zapamatoval její tvář. Se svatbou na ni ale čekat nechtěl a Balmorra souhlasila.
29. 4. 0 ABY byli s Balmorrou oddáni Chlouppkem přímo na palubě a on dostal od Attilly jako dárek poukázku na diskrétní výměnu partnerů, kdyby ho náhodou ženuška omrzela.2 Později vyrazili s Pastarem a jeho lodí Nostromo na svatební cestu k Manaanu, odkud přivezli korýše na korýšovici. Ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas Snorrirovi, ale tajně doufal, že vyhraje on sám, jakožto osoba veřejně známá a politicky schopná. Reálně však moc hlasů nedostal a kapitán se hlavně vrátil z mrtvých.
V následujících měsících dál vzdoroval Attillovým pokusům o flirtování, v klidu se věnovat psaní oslavných balad na hrdiny povstání a příležitostně pomáhal Tatrance s výukou mrňat, ovšem nebyl zdaleka tak populární jako Garryk a nakonec od něj zjistil proč.3 Rovněž jako zpěvák a loutnista posílil hudební těleso Sto opic, pro které i psal texty. Poté, co se jeho sestra probrala z kómatu, se šťastně shledali a on byl jedním z těch, co jí relativně úspěšně vysvětlovali, že ti Trandoshané na palubě jsou kámoš, ne palivo.
Když se na ošetřovně sešla trojice nastávajících matek, snažil se povzbudit IM-62, ovšem bylo mu to důrazně zakázáno.4 Jeho syn Chimichurri se narodil 29. 3. 1 ABY, krátce po Rumbaccovi, a stal se druhým přirozeným přírůstkem do posádky.
Od té doby měl plné ruce práce s výchovou nového barda, z něhož chtěla maminka udělat navigátora nebo něco podobně teplého, a i když i nadále zpíval a hrál na loutnu, byly to hlavně ukolébavky.

d20

Noble 8
STR 12 / DEX 10 / CON 12 / INT 14 / WIS 12 / CHA 18
Entertain (lute, song, storytelling) +15, Diplomacy +10, Gather Information +10, Knowledge (bardic lore, history, songs) +10, Sense Motive +10, Intimidate +9, Profession (bard) +8
Artistic, Influence, Fame, Political Pull

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License