Styx

„Nějací další zájemci o expresní převoz do pekla?“
- lord Styx na skupinu kacířů

Mehur Dag, známý především jako lord Styx byl Devaronian, padlý učedník Řádu Jediů, učenec a velitel inkviziční sekce na Rozengardu. Měl atletickou postavu, postrádal levý roh a obličej schovával pod kápí ještě víc než ostatní temní, protože ho měl po střetu s neznámou bestií zohyzděný k nepoznání: větší část čelisti mu chyběla úplně a kus jazyka mu volně visel ven, krk měl zdeformovaný a vybavený hlasovým modulátorem. Pravé oko mu nahrazoval nevzhledný kybernetický implantát.
Od raného dětství byl těžce asociální a silně preferoval ticho v knihovně nebo v tělocvičně nad společností svých vrstevníků, později se naučil tolerovat některé psychicky slabší a labilnější jedince, které mohl ovlivňovat a přetvářet k obrazu svému.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 38 BBY na Devaronu a brzy byl odveden na Coruscant, aby z něj byl rytíř Jedi. To se mu celkem zamlouvalo, rád cvičil, běhal a posiloval, ale zároveň byl silně nekompetentní v jakékoliv formě sociální interakce a místo navazování kontaktů s vrstevníky se raději zašíval v knihovně. Díky tomu z něj rychle rostl fyzicky zdatný a zároveň nadprůměrně vzdělaný asociál, kterého pořádně neznala ani většina jeho vlastního klanu. Ačkoliv tušil, že by to pro něj mohlo v budoucnu představovat komplikace, až přijde čas jít do učení k nějakému tomu mistrovi, nijak svůj hendikep neřešil a věřil ve vůli Síly.
Měl štěstí, dost možná víc než si zasloužil: do Chrámu se totiž krátce po jeho výletě na Ilum, kde si postavil svůj světelný meč, vrátila Sheena, rytířka průzkumných sborů. Shodou okolností to byla Devaronianka, taky byla sociálně poněkud méně kompetentní a krajana se jí zželelo, a tak se rozhodla po dvaceti letech od svého pasování na rytíře přijmout jako prvního padawana právě jeho. Někdy v polovině roku 29 BBY společně vyrazili mimo zmapovaný prostor, objevili pár ruin ztracených civilizací a po několika měsících je na neznámém světě napadla dosud nepojmenovaná zrůda. Ta Sheenu rychle zabila a jemu ukousla celou čelist a velkou část krku. Zázrakem přežil a probudil se ve sluji nestvůry, společně s napůl pozřeným tělem své mistrové. Mehur prožíval muka, světlo ho opustilo, ale temnota zůstala a nabídla mu pomocnou ruku. S její pomocí se udržel při vědomí a když se nestvůra vrátila do sluje a usnula, využil příležitosti a zabil ji. Musel něco pozřít, a tak neohrabaně, jak jen to bez čelisti jde, vypil krev nestvůry.
Následkem traumatického zážitku mu přeskočilo, ještě víc se začal stranit lidem a ani ho nenapadlo vyvracet oficiální zprávy, že zemřel společně s mistryní. Živil se vykrádáním hrobek v oblastech, která se svou mistryní dříve prozkoumal. Pomatený se potácel z místa na místo a soužil ho pocit viny ze smrti Sheeny. Přežíval na krvi, kterou pil ze zvířat, které ulovil. Z věcí, které ukradl v hrobkách, si obstarával to, co si svépomocí obstarat nedokázal - například mechanického slavíka, aby mohl vůbec mluvit.
Trávením příliš dlouhé doby v sithských hrobkách a čtením jejich textů se nořil stále hlouběji do temnoty, což vyvrcholilo tím, že zavraždil a vypil dvě nevinné oběti.

Občanská válka

Chytli ho hodně rychle, několik dní strávil v cele, ale to už vládlo Impérium, a tak ho vzali na Coruscant, kde se setkal s Císařem. Ten dokázal spoutat bouři Mehurovy mysli a nabídl mu, aby vedl sekci právě vznikající Inkvizice. Mehur přijal nové jméno i titul, lord Styx, a dostal možnost vybrat si, kde bude mít jeho sekce sídlo. Styx zvolil Rozengard, protože to byla planeta, kterou měla Sheena ráda.
Prvním učedníkem se mu stal Dergol a další na sebe nenechali dlouho čekat. Jeho hlavni agendou nebylo lovení Jediů, to byla práce jeho učedníků. On sám se zaměřoval na hledání skrytých enkláv a knihoven rozličných uživatelů Síly. Stal se posedlý smrtí a touhou přivést mrtvé zpět k životu. Vrátil se do sluje, kde zemřela jeho mistryně i bestie, která ji zabila, a odvezl si jejich těla do své základny. V roce 14 BBY, když dokončil intenzivní rychlovýcvik Dergola, navštívil Cathar, kde našel Janju a meč Ricka Findora, ale protože pro ně neměl využití, raději je směnil s jinými buňkami za potřebnější zdroje.
Mezi lety 12 a 11 BBY posílili jeho buňku Mufar, Rozary, Perlek a Ugida, která se později stala jeho milenkou. V následujících letech pak do buňky přijal ještě Loraxe, kterému se věnoval osobně, a Carke.
Ve městech na Rozengardu zřídil službu, kde bylo možné za kredity ponechat mrtvé, jejichž těla pak využíval ke svým pokusům. Experimentoval s připojováním elektrického proudu do mrtvých těl, což ale způsobovalo pouze domnělou živost simulovanou stahováním svalů, duševní funkce se nikdy nepodařilo obnovit. Styx byl ale trpělivý a pokračoval ve svém zkoumání. Mumifikované tělo své mrtvé mistryně si pověsil ve svém pokoji nad oltář určený pouze pro ni. Modlil se u ní, meditoval a opečovával její světelný meč.
Dne 24. 7. 0 ABY se do jeho domova začala dobývat skupina uživatelů Síly. Byl na to ale díky Perlekovi připraven. Únikový tunel nechal odpálit a doufal, že je po útoku, ale Síla ho upozornila, že tomu tak není.
Ve své laboratoři zaútočil společně s Rozary na Kodyho s Chlouppkem, kteří do základny proklouzli s dodávkou čerstvých těl z Nového Fortaku. Mehur se postavil Wookiovi, ale hrubě podcenil protivníka bez světelného meče, který se vyhnul jeho výpadu a v protiútoku ho poslal s roztříštěnou lebkou k zemi. Styx se v sobě pokoušel shromáždit všechnu temnotu a vztek, aby mohl pokračovat dál, ale Wookiee mu stačil dřív useknout hlavu.
Jeho tělo zůstalo na místě a červíčci to mohli pořádně roztočit.

d20

Jedi Guardian 3 / Jedi Scholar 2 / Scoundrel 2 / Treasure Hunter 3 / Imperial Inquisitor 5
STR 15 / DEX 17 / CON 10 / INT 14 / WIS 10 / CHA 5
Balance +10, Climb +10, Force Grip +10, Jump +10, Knowledge (archeology, history, Jedi lore, Sith lore) +10, See Force +10, Survival +10, Telepathy +10, Fear +8, Swim +8, Tumble +8, Gather Information +6
Weapon Focus (lightsaber), Athletic, Lightsaber Defense, Track, Sith Sorcery, Form V Mastery, Toughness, Jedi Hunter
Favoured Enemy (Force Adept)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License