Strusska

Strusska byla Trandoshanka z Alaris Prime, kterou otrokáři vycvičili k podrývání primitivních kultur a která se stala členkou posádky Jolly Jedie. Byla drobnější postavy a její tvář hyzdilo několik jizev, které ale zvládala mistrně skrývat.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se během klonových válek ve vesnici Valyarr do rodiny následovníků Hessky a první rok vyrůstala v mírumilovné rodině prostých údržbářů rybářských sítí.

Občanská válka

Někdy v počátečních fázích zotročování měsíce padli oba její rodiče při přestřelce s tradicionalistickými Trandoshany a ona byla málem utopena, nicméně jeden z otrokářů ji přeci jen hodil do pytle a ve chvílích volna z ní v zabraném domě po kolonistech cvičil svou budoucí asistentku. Měla být vysílána na primitivní světy, kde by se snažila vmísit mezi domorodé obyvatelstvo, zjišťovala o něm všechno možné a připravila půdu pro budoucí celoplošné zotročení, a ani se tomu moc nebránila, protože byla příliš malá a bála se, že ji jinak zabije. Vzpírat se začala až v pokročilejším věku, schytala za to několik drsných výprasků a krátce po zničení Hvězdy smrti následovala svého pána a chlebodárce na transportér, který mířil na Kashyyyk. Měli tam dovézt hromadu otroků a pak pokračovat někam dál, kde by si Strusska svoje schopnosti vyzkoušela v praxi, ale k tomu už nedošlo, protože na Tábor 52, kde přistáli, zaútočil kashyyycký odboj a otroci začali prchat. V nastalém zmatku vrazila svému cvičiteli kudlu do krku a očekávala smrt, ale otroci si její čin vyložili jako zjevný nesouhlas s otrokářstvím a prostě ji jenom naložili s tím, že na soudy bude dost času později.
Na základně v mlhovině Tyyyn pak Strusska narazila na Hessku, o které toho hodně slyšela, a celkem rychle měla jasno v tom, že ji chce následovat. Společně s několika dalšími Trandoshany pak odletěla na loď kapitána Simbaccy a doufala, že tam bude nějak užitečná.

Potenciália

Užitečná určitě byla, možná i tím, že všem vysvětlila význam a důležitost základní směrnice.

d20

Noble 2 / Soldier 1 / First Contact Specialist 2
STR 12 / DEX 11 / CON 12 / INT 16 / WIS 12 / CHA 16
Bluff +13, Diplomacy +13, Gather Information +11, Disguise +10, Appraise +9, Knowledge (cultures) +8, Intimidate +7, Sense Motive +6
Trustworthy, Persuasive

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License