Starrrobrrrno

Nejlepší pivo na celém Kashyyyku!
- největší lež v dějinách předaleké galaxie

Starrrobrrrno byl patok, který se obyvatelé Brrrna dlouhodobě a zcela marně snažili vydávat za pivo, které připomínalo jenom barvou, a to ještě hodně z dálky a ve špatném světle. Bylo jen lehce alkoholické a některé várky se samovolně odpařovaly, což bylo jedině dobře. Odborníci včetně Buzzbaccy se jednohlasně shodovali na tom, že není dobré ani jako projímadlo, ale místní na něj byli z nějakého důvodu hrozně pyšní. Chlouppek a Champbacca vůči němu chovali vyloženou averzi a u druhého jmenovaného bylo dokonce součástí osobní představy pekla.1

Historie

Chýše, v níž k výrobě tohoto chemického skvostu docházelo, byla postavena hned po radnici a místní v ní zpočátku skutečně chtěli vařit pivo, ale pro nedostatek kashyyyckého chmele používali mnohem dostupnější kakulohu, což sice nikdy nepřiznali, ale na chuti to bylo poznat. Nápoj tvořil nedílnou součást pitného režimu fotbalistů Kakulomety a hrál důležitou roli už při zakládání klubu.
Export mimo Kashyyyk byl minimální a na Alaris Prime byl jeho prodej dokonce nelegální. Přesto se ještě během války klonů našlo pár republikových podniků, kde ho ve snaze o trochu exotiky prodávali v lahvích, ovšem takové zásoby bylo zdravější použít jako zbraň v hospodských rvačkách.2
Se zánikem Brrrna v roce 0 ABY shořela i výrobna Starrrobrrrna a bylo to dobré.
Poslední láhev Starrrobrrrna ve vesmíru ležela až do konce roku 0 ABY ve skladišti obchodu Oáza na Nar Shaddaa, kde ji na Champbaccovu žádost našel Krassus Destriel. Dostal ji od majitelů zadarmo pod podmínkou, že vrátí zálohovaný obal, a obratem ji dovezl na Kompostárnu, kde patok sehrál roli kadidla při vítání třetí Algernnon de Bray.3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License