Sriluur

Sriluur byla suchá planeta v sektoru Periphery ve Vnějším okraji, domovina rasy Weequayů. Pokrývaly ji převážně pouště, kamenité pláně a kyselé oceány, ale přesto byla zemědělsky soběstačná. Nacházela se na spojnici několika obchodních cest, ale spíš než profit z obchodu to přineslo časté útoky pirátských band.

Historie

Díky blízkosti planety k Huttskému prostoru, do nějž nějaký čas i politicky patřil, byl Sriluur vždy ve sféře vlivu Huttů, kteří domorodé Weequaye odnepaměti najímali jako žoldáky a osobní strážce. Republika planetu objevila až relativně pozdě a nikdy tam neměla jakýkoliv vliv.
Krátce po bitvě o Naboo navštívila planetu Rhek Tei, temná akolytka hraběte Dooku, která odtamtud odvezla dvě k Síle citlivé děti. Války klonů se ale Sriluuru vyhnuly.
Impérium se pokusilo tam zbudovat vojenskou základnu, aby mělo něco poblíž Huttského prostoru, aniž by moc provokovalo, ale příliš se jí nedařilo. V roce 9 BBY se na oběžné dráze odehrála velká vesmírná šarvátka mezi pěti pirátskými bandami a imperiálové nebyli schopni jakkoliv zasáhnout a ochránit konvoj, který získali vítězní Void Raiders.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License