Splašená šunka

Splašená šunka byl závodní kluzák kapitána Simbaccy. Za pilotní kabinu mu sloužil extrémně odlehčený kokpit jedné z vyřazených Šlupek a celý stroj poháněly upravené rezervní motory pro Y-wing.

Historie

S konstrukcí stroje začal kapitán až v roce 0 ABY, krátce před závodem na Raxusu Prime, v němž potřeboval od Mari-runiho vyhrát vodní čip ze Stormbringeru.
Se stavbou kluzáku mu pomáhali zejména Korborr a Rugsakk, protože sám by většinu součástek okousal. Banana Brannigan byla především konzultantem, který kapitánovi doporučil do paliva nepřidávat alkohol, a to v zájmu snížení celkové hořlavosti stroje.1
V závodu si šunka vedla docela dobře, dlouhou dobu se držela vpředu, ale kapitán pak nevybral ostrou podzemní zatáčku a došlo k nehodě, při níž byl stroj téměř zničen a Simbacca těžce raněn. Z trosek ho vytáhl Demonbacca, ostatky Splašené šunky zůstaly ležet v tunelu a až o mnoho let později je rozebral Kimi-runi s dětmi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License