Splašená šunka

Splašená šunka byl závodní kluzák, který si postavil kapitán Simbacca před závody na Raxusu Prime. Za pilotní kabinu sloužil extrémně odlehčený kokpit jedné z nepojízdných eta-2 z hangáru a celý stroj poháněly upravené rezervní motory pro Y-wing.

Historie

S konstrukcí stroje začal kapitán až ve chvíli, kdy Mari-runi nabídl v sázce vodní čip pro Jolly Jedie, a pomáhali mu s ní zejména Korborr a Rugsakk. Banana Brannigan byla především konzultantem, který kapitánovi doporučil do paliva nepřidávat alkohol, a to v zájmu snížení celkové hořlavosti stroje.1
V závodu si šunka vedla docela dobře, dlouhou dobu se držela vpředu, ale kapitán pak nevybral ostrou podzemní zatáčku a došlo k nehodě, při níž byl stroj téměř zničen a kapitán těžce raněn. Z trosek ho vytáhl Demonbacca, ostatky Splašené šunky leží v tunelu dodnes.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License