Spice Girls Group

Spice Girls Group byla obchodní korporace několika výrobců alkoholu s výraznou přidanou hodnotou v podobě koření či podobných doplňků stravy. Jejich produkty byly proslulé tím, že uživatele nejen opily, ale také zfetovaly, povznesly a otevřely mu mysl novým věcem. K dražším lahvím byla často jako bonus nabízena sexuální otrokyně, která se do otroctví nezřídka dostala právě nadměrnou konzumací alkoholu této značky. Ředitelství sídlilo v Kala'uunu.

Historie

Korporace vznikla v roce 4715 BBY na Rylothu, a to spojením mnoha menších, často rodinných podniků, které se zabývaly obohacováním alkoholu o psychotropní a jiné nelegální složky. Zatímco původní jednotlivé podniky měly historicky problém udat své výrobky bez zvýšených nákladů na pašeráky a právníky, spojení v jednu velkou firmu přineslo v tomto ohledu značné úspory a zvýšilo zisky všech zapojených. Rovněž se v případě, že byla jedna buňka odhalena úřady a zavřena, mohl personál přesunout do jiné a výroba nebyla výrazněji negativně ovlivněna.
Navzdory nemalým penězům vloženým do lobbingu v senátu se nikdy nepodařilo legalizovat všechny produkty společnosti, ale i těch několik málo bylo vítanou úlevou z hromady nelegálních. Společnost měla pod palcem černý trh na mnoha planetách ve Vnějším okraji a snažila se proniknout i v civilizovanějších částech vesmíru, nicméně tam bylo z dlouhodobého hlediska stále výhodnější používat pašeráky.
V roce 666 BBY vyjednala společnost výhodný kontrakt se Satanica Exports na Devaronu.
Roku 42 BBY se oddělení výzkumu a vývoje povedlo vypěstovat novou halucinogenní houbu, blikšiš, a společnost zafinancovala výstavbu pěstírny na odlehlém měsíčku Parlara VII. Tuto pěstírnu však o rok později zničil rytíř Champbacca a nové pokusy o výrobu drogy nebyly podniknuty.
S pádem Republiky se pro společnost moc nezměnilo, protože její produkty byly i nadále nelegální. Zvedla se jen cena úplatků pro příslušné úřední patolízaly a klesla cena bonusových otroků.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License