Speciální prácička

Speciální prácička: 20. 3. - 15. 8. 5 BBY
Kdo se zúčastnil: Deek, Chlouppek, Kody-Kann Tonewy, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy
Místo určení: různá

Stručný děj

Hronzo Broa kontaktoval Wyrrgyho s nabídkou práce. Ta tkvěla v získání pěti artefaktů: Kořene plodnosti, Sesle rovnováhy, Urny nenávisti, Perly nicoty a Meče poznání.
Nabízel slušnou odměnu a té Wyrrgy nedokázal odolat. Lokaci prvních dvou artefaktů dostali od Hronza, Perlu Nicoty před nějakou dobou kradl Chlouppek, který věděl, kde ji najdou, a o posledních dvou neměli potuchy.
První předmět k získání byl Kořen plodnosti. Ten byl uschován a vystaven v alderaanském muzeu.

Detaily

20. 3. 5 BBY

Přistáli na Alderaanu, kde si objednali tři hotelové pokoje poblíž muzea a začali se probírat jeho plány, které Kody dokázal získat.
Kořen se nacházel v přírodovědném křídle muzea. Jednalo se o wroshyrový bonsai, jehož pyl měl údajně afrodiziakální účinky, čaj z jeho jehličí působil blahodárně na plodnost a léčil frigiditu jako kouzlem.
Skupinka vymyslela plán, jak artefakt získat, a druhého dne se vydali do muzea.
Prošli si ho celé, což bylo vskutku fascinující a taky logické, když už si zaplatili vstupné, a kolem oběda, kdy se většina návštěvníků odebrala do restaurací a kaváren, oni dorazili ke Kořenu plodnosti. Wyrrgyho rušička vyřadila čidla hlídající květináč, Voh-Jin se nahackoval přes silové pole a Kody vzal bonsai.
Chlouppek je mezitím odnavigoval do prostor jen pro zaměstnance a s pomocí pár myšlenkových kouzel a štěstí vyšli ven na ulici, kde naskočili do připraveného vznášedla a odletěli.

Mysleli si, že je po všem, ale Chlouppek záhy zjistil, že bonsai z muzea nebyla vůbec pravá.
Zašili se tedy v hotelu a po dvou dnech zjistili, kde se nachází sejf ukrývající pravé poklady z muzea. Z něj vedl tunel, metro ne nepodobné tomu v enklávě na Miu Leptonis IV do hor, kde se nacházel podzemní kryt, v němž byl Kořen plodnosti uložen.

22. 3. 5 BBY

Vznášedlem doletěli do hor a vypustili Kodyho, aby se vydával za ztraceného turistu a vyhledal ve skladišti úkryt.
To se povedlo, Kody uvnitř zmizel a když se víc jak tři hodiny nehlásil, ostatní vyrazili za ním.

Historka se ztracenými turisty nezklamala a když se objevili uvnitř a dostali čaj a deky, došlo jim, co se stalo s Kodym.
Kořen plodnosti byl vskutku mocný artefakt. Pili ho tam všichni a Chlouppek v čumáku pociťoval výraznou koncentraci wroshyrového pylu. Ze všech přístěnků na košťata se ozývalo hlasité hekání, taktéž z většiny kuchyněk. Z jednoho přístěnku před nimi vypadl polonahý Kody s nějakou obrýlenou archeoložkou, čímž se vysvětlilo, proč byl nedostupný.
Odebrali se tedy stranou, ať dokončí, co musí, a celkem bez problémů se dostali až ke Kořeni.
Voh-Jin vyřadil kamery, trochu čarovali a s vědomím, že jim tu klesne porodnost, odletěli i s Kořenem plodnosti pryč.

8. 4. 5 BBY

Sesle rovnováhy bývala ve sbírce rodiny Mundiů na Ceree. Tato planeta se stala jejich další zastávkou. V plánu měli dostat se do rodinného sídla Mundiů, najít tam Sesli a zmizet, ale na místě zjistili, že celé sídlo bylo zbouráno a srovnáno se zemí.
Začali tedy pátrat po žijících členech rodiny a našli akorát vnučku, které dal Kody napít kouzelného čaje a po příjemně stráveném večeru získali její důvěru. Svěřila se jim, že i na její planetě byl Ki-Adi-Mundi považován za zrádce Republiky, veškerý jejich rodinný majetek byl zabaven, sídlo zbouráno a z Mundiů se stali opovrhovaní žebráci.
Když přišla řeč na Sesli rovnováhy, pokrčila rameny, že neví, co se s ní stalo, ale že veškerý zabavený inventář ze sídla byl zaznamenáván imperiálním prokurátorem Dixem sídlícím na planetě. Vnučce došlo, že skupina si pro Sesli přišla, a požádala je, pokud se jim podaří dostat k věcem její rodiny, o vrácení platinového medailonu, který patřil její babičce.
Skupina našla sídlo i kancelář prokurátora Dixe, Voh-Jin se vydával za instalatéra, dostal se dovnitř a naboural se do prokurátorova počítače, ze kterého zjistil, že Sesle byla vyhozena na skládce a medailon v inventáři vůbec nebyl. Porozhlédl se po něm tedy v kanceláři, našel ho a vytratil se ven.

Prozkoumali několik skládek, až Sesli rovnováhy, trochu otlučenou, ale jinak v pořádku, našli. Ještě než odletěli, zastavili se za vnučkou a vrátili ji rodinný medailon.

3. 6. 6 BBY

Deekovi se podařilo zjistit, kde se nachází Meč poznání. Toydarianský kupec Honolulu se ho snažil prodat.
Ozvali se tedy kupci, se kterým si domluvili setkání na Klatooine. Tam si dal Chlouppek s kupcem toydarianské pivo, čímž se mu zalíbil, a dal jim na meč i slevu. Meč to byl docela pěkný, měl umělou inteligenci, která všem dokolečka a docela nahlas říkala zajímavosti „Věděli jste že…“. Jakmile Toydarian dostal peníze na účet, viditelně se mu ulevilo, že se meče zbavil, a rychle zmizel.
Oni tedy taky zmizeli.

25. 6. 5 BBY

V držení už měli tři artefakty. Chlouppek trávil čas sezením na Sesli rovnováhy a posloucháním Meče poznání, když v tom se to stalo. Meč říkal klasické zajímavosti typu, „Věděli jste, že Wookie mohou mít vynašeč dlouhý až padesát centimetrů?“ když mezi to pronesl „Věděli jste, že Superholocron byl rozdělen na pět částí? Kořen poznání, Perla nicoty…“ Tak ho to vylekalo, až se převážil, spadl a ulomil při tom Sesli nohu.
Když se ji snažil dát dohromady, všiml si, že zespoda sesle, v místech, odkud vypadla noha, na něj kouká kovový, lesklý povrch. Když se ho dotkl, Síla mu zježila všechny chlupy. Došel ke Kořeni plodnosti, vytáhl bonsai z květináče a když rukou sáhl do hlíny, stejný pocit se zopakoval. Vyklopil květináč a ze dna vypadlo něco jako část velkého holocronu.
Zavolal rychle na ostatní, rozebral sedací část sesle a to, co z ní vyndal, pasovalo do toho, co našel v květináči.
Začal prohlížet meč a zjistil, že hruška jílce je vyšroubovatelná a sedí doprostřed skládačky. Bylo jim jasné, že s pomocí ostatní artefaktů dají dohromady něco nevídaného.

7. 7. 5 BBY

Zbývala jim už jen Urna nenávisti a Perla nicoty. O první jmenované zatím neměli jedinou informaci, o druhé věděl Chlouppek moc dobře, kde by se měla nacházet.
Použil starý kontakt, přes který se spojil se Sifalou a požádal ji o setkání. Neodmítla ho a oni tak přiletěli na místo srazu, kde přebývala se svou flotilou. Přistáli na její vlajkové lodi a sešli se s ní. Po hostině na Chlouppkovu počest přešli k věci a požádali ji o odkoupení Perly. Chlouppek ji odmítal okrást. Twi’lečka se jí však odmítala vzdát.
Nějakou dobu ji přesvědčovali, Kody nasadil i kouzelný čaj, ale než jim stihla Sifala Perlu dát a Kodymu dát, z hyperprostoru se vyloupla imperiální flotila a zaútočila.

Interdikční křižník zapnul gravitační studnu a Sifaliny lodě vybuchovaly jedna po druhé. Nebylo úniku.
Chlouppek chytl Sifalu, aby ji doprovodil k únikovému modulu, ale exploze s nimi hodila a Sifalu probodl kus kovového trámu. Nebylo jí pomoci. Ještě něž naposledy vydechla jim řekla kód k trezoru.
Chlouppek je navedl do twi’leččiny komnaty, kde shrábli do pytle vše, co v trezoru bylo, a ve vybuchujícím křižníku doběhli ke své lodi, kterou s pomocí směrových trysek vykopli ven.

Nemohli do hyperprostoru a bojovat nemělo smysl. Nechali vypnuté systémy, jen se nechali unášet setrvačností jako nějaký bordel a sledovali, jak Impérium rozstřílelo celou Sifalinu organizaci na cucky.

Když Impérium odletělo, nahodili motory a skočili pryč.
V bezpečí opatrně rozřízli Perlu a vyndali z ní předposlední část skládačky.

15. 8. 5 BBY

Pátrání po Urně nenávisti se posunulo správným směrem. Ronie se ozval Chlouppkovi, že se od nějakých pirátů dozvěděl, že by se měla nacházet ve vraku lodě Endar Beak v blízkosti Nar Shaddaa.
Skupina se připravovala na poslední položku ze seznamu, Wyrrgy letěl za Hronzo Broem na Nar Shaddaa připravit vše na předání. Vzal s sebou i již poskládané části holocronu.

Klukům se po několika hodinách šmejdění podařilo díky Síle najít mezi vraky ten správný. Voh-Jin přistál těsně u vraku a Kody s Chlouppkem se ve skafandrech vydali najít poslední z artefaktů. Procházeli tou tichou rakví, míjeli zmrzlá těla až nakonec došli na můstek, kde kapitán mrtvě a ztuhle svíral Urnu, pro kterou se vydali.
Vypáčili ji z jeho rukou a v tom na ně zaútočili piráti. Začal urputný boj ve stavu beztíže. Oba ve skafandrech se snažili uniknout do lodě, která ale lítala všude kolem a snažila se setřást pirátskou kocábku, která se Voh-Jina snažila sestřelit. Nakonec došlo k tasení mečů, posekání pirátů a odpálení raket, které vyhodily vrak do povětří, a Chlouppka s Kodym exploze vymrštila do vesmíru. Podařilo se jim chytnout se navzájem a po několika dlouhých minutách je Voh-Jin vyzvedl, když se mu podařilo piráty zničit.

Posilnili se trochu a vydali se na místo srazu.
Když tam dorazili, čekalo na ně nepříjemné překvapení.
Zákazník, Broa, byl mrtvý, před jeho mrtvolou stál inkvizitor Tonewy a měl u sebe zajatého Wyrrgyho a Jerga. Pod pohrůžkou jejich smrti získal Urnu nenávisti, rozbil ji, vzal poslední část holocronu a přiložil jej na chybějící místo ke zbytku.
Superholocron se aktivoval a spustil poslední vzkaz nahraný Ul-qurem. Tisíc let starý vzkaz odhalil mapu, která vedla do ztracené hvězdné soustavy na kraji galaxie. Na souřadnice tajemné planety Atalay. Dřív, než bylo možné se z holocronu dozvědět víc, využil Wyrrgy s Jergem Rodyho soustředění na mapu a vzepřeli se.
Začal souboj, při kterém se dal Rody na útěk. Jergo se jej pokusil zastavit, ale byl přeseknut světelným mečem a na místě zemřel.

Rody unikl. Wyrrgy pustil zbytek zprávy, ze které se dozvěděli, že na planetě bylo Zřídlo, které umožňovalo jedinci dát nebo vzít obrovskou moc v Síle. Obava, že Rody se tam vydá a bude schopný zneužít moc Zřídla, je donutila k tomu, aby po posledním rozloučení s Jergem nastoupili na Wyrrgyho loď a vydali se na souřadnice k ztracené planetě Atalay.

Následky

Jergo zemřel při pokusu zastavit Rodyho.
Skupina se dozvěděla o planetě Atalay a o moci, která se na ní ukrývala.
Protože o ní věděl ale i Rody, rozhodli se, že ho zastaví.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License