Soví nálet

Soví nálet byla skupina bojující za osvobození Ekrie-mun Tuk z imperiálníoh područí.

Historie

První tvary této odbojové skupiny se začaly objevovat roku 17 BBY, krátce po nastolení loutkové imperiální vlády na planetě. Obrat přišel roku 13 BBY, kdy se na planetě objevil verpin Xingo, tehdy vlastně už veterán odboje, a zformoval Soví nálet. V následujících letech podnikali úspěšné akce proti Impériu a postupně se jim dařilo přiklonit veřejné mínění na svou stranu.
Roku 7 BBY se jim podařilo dokonce i svrhnout imperiální loutkovou vládu, dostat do ulic miliony lidí a vytlačit imperiální jednotky z planety.
Roku 6 BBY je Xingo opustil, ale Soví nálet tím nezanikl a stále bděle hlídal, pokud by se chtělo Impérium vrátit. Po válce se stal respektovanou apolitickou organizací.

Členové

  • Xingo
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License