Soumrak inkvizitorů

[„Kurva jedna kozatá, já věděl, že k ní nemáme Kodyho pouštět bez koňský dávky brómu…“]
- Champbaccovo zhodnocení mise

Soumrak inkvizitorů 28. 8. 0 ABY
Kdo se zúčastnil: Algernnon de Bray II, Banana Brannigan, Cae Vitthar, Demonbacca, Emily Karnis, Fabian Monetti, Fidorkka, Frau Engels, Champbacca, Kirk, Klaus Richter, Kody-Kann Tonewy, Lazzar, Lumiere Harko, Miranda Lenico, Mufar, Najib-Azhob Orgib, Neryssa, Perlek, Rocco, Ronual Durgun, Rozary, Sikh, Stavos, Tamora, Warfarrin, Zir Meechi a s nimi ještě Baldy Crew a Magoři v plné sestavě
Místo určení: Vnější okraj, sektor Helok, soustava Urma, Karafuto

Úvod do děje

Několikatýdenní přípravy operace Trebuchet vyvrcholily koordinovaným útokem hrstky povstalců a revolucionářské frakce Impéria na Citadelu, jehož cílem bylo zachránit Emily ze spárů Inkvizice, oslabit tuto organizaci zničením jedné z jejích bašt a zároveň zbavit Císaře jedné z jeho rukou. Jako diverze a zároveň zbraň hromadného ničení byl do soustavy pomocí hypermotorových trysek vržen řiditelný asteroid, na obrannou flotilu zaútočily ze zálohy síly pod velením admirálky Engels a na Citadelu výsadek vedený mandalorianským baziliščím droidem, to všechno za totálního výpadku veškeré komunikace a senzorů.
Obránci díky Perlekovým vizím věděli, že k planetě míří asteroid a kdy se objeví, ale neznali detaily jeho použití, podcenili nepřítele a oslabila je také nedůvěra mezi jednotlivými členy, která vyvrcholila krátce před útokem dezercí důstojnice Rozary z Rozengardu.

Detaily

27. 8.

Perlek potvrdil Algernnon, že vize budoucnosti následujícího dne už k němu nijak nepromlouvají. Poslední, která k němu dolehla, byla o Sullustanovi s Jawou, kteří připravovali asteroid na meteorblitzkrieg.
Algernnon, tušíc tak dlouhou touženou bitvu a přílet svých nemesis, vyhlásila bojovou pohotovost, 90 % všech jednotek z Dominatrix nechala rozprostřít kolem štítu Citadely, přikázala nepřetržitě hlídat hyperprostorový uzel a po prozkoumání vesmírných map s Mirandou a Lumierem přikázala Mufarovi a dvěma jednotkám stormtrooperů prozkoumat asteroidové pole čtyři parseky daleko. Síla jí napovídala, že tam naleznou toho Pata a Mata.
Perlek byl přes Lumierův nesouhlas poslán na Dominatrix, odkud měl Silou pomáhat v nadcházející bitvě. Rozary měla velet první linii obránců pod štítem, pokud by se ho útočníkům podařilo nějak prolomit.

28. 8.

03:11 Senzory Dominatrix zachytily loď Rozary. Na výzvy k zastavení nereagovala, jasně se pokoušela o průlet blokádou a únik. Kapitán Harko přikázal její sestřelení.
03:12 V předem domluvený, náhodně vybraný čas krátce před příletem asteroidu použily křižníky Götterdämmerung a Brünnhilde nebezpečnou hyperprostorovou zkratku, díky čemuž se vyhnuly uzlu v soustavě a skočily do zad obranné formaci. Doprovázela je fregata Mamutomutů, Tlustá Berta. Champbacca vyzunkl půlku lahve blecherovky, aby se mu lépe dostávalo do bitevně meditačního transu, Frau Engels vydala rozkaz nahodit rušení signálů a nechala vypustit stíhače, mezi nimiž byli i Gerda a pan Daak.
Rozary se navzdory palbě Dominatrix a šesti carracků podařilo přežít dost dlouho na to, aby provedla hyperprostorový skok ze soustavy směrem ke Gamorru. Kapitán Harko z Dominatrix zaznamenal hlášení spojovacího důstojníka, že bylo přerušeno spojení s planetou, ale o flotile mířící mu do zad neměli on ani Perlek zatím ani tušení, protože spolu s komunikací vypadly i lodní senzory. Připravovali se na čelní konfrontaci s asteroidem, který díky vizím očekávali každou minutou.
03:13 Champbacca začal koordinovat vypuštěné letky stíhačů pomocí bitevní meditace, Cae se spojila s Emily v mučírně a dala jí signál, že útok započal a může se pokusit zachráncům vyrazit naproti.
03:14 Výpadek spojení a senzorické sítě zaznamenali i na Citadele, ale protože lady de Bray byla zrovna v mučírně, neměla to Miranda komu ohlásit a pouze aktivovala protivzdušnou obranu a nařídila vypnout a zase zapnout subprostorový vysílač.
03:15 Na výstupu z hyperprostorové trasy se objevil asteroid, větší, než obránci předpokládali. Dominatrix zahájila couvání a manuální palbu, na podpůrné lodě se však nedostaly rozkazy a jejich velitelé tedy preventivně rozevírali formaci, aby je asteroid nesmetl. Flotilou obránců se začala šířit panika. Na asteroidu, v Najibově lodi Cocotte Minute, probíhal urputný boj Mufara s Kirkem a Najibem. Stormtroopeři byli již dávno mrtví.
03:16 Mufarovi se podařilo karbonitem z Kirkových chapadel malého Jawu paralyzovat a Najibovi v těžce poškozeném brnění useknout hlavu. V okamžiku byl ale změněn v krvavý aerosol z přetížených gravitačních kanónů v Kirkových zbývajících chapadlech. Trysky řídící asteroid byly odpáleny, takže jeho kurz už nešlo nijak změnit.
03:18 Na oběžné dráze Karafuta vyskočila z hyperprostoru letka Magorů, tři sentinely s výsadkem a jeden LAAT/c s naloženým baziliščím droidem. Výsadek byl rozdělen na tým Alfa v baziliškovi a tým A v sentinelech, což bylo vzhledem k absenci komunikace rozdělení vysloveně symbolické.
03:20 Götterdämmerung se dostal do dostřelu, rozprostřel gravitační studny na obrannou flotilu, společně s Brünnhilde zahájil palbu na nic netušící Dominatrix a připsal si tak na konto historicky první překvapivý útok do zad vykonaný kilometr a půl dlouhou lodí, který nebyl zničující prakticky jenom proto, že loď měla dávno nahozené štíty. Protože oběžná dráha Karafuta a tedy i cesta k Citadele byly volné, odpojili se Magoři od konvoje a provedli hyperprostorový mikroskok po vektoru ven ze soustavy, načež díky aktivním gravitačním studnám vyskočili přímo na okraji bojiště. Tlustá Berta rozpálila motory doběla a vyrazila plnou rychlostí k můstku nepřátelské vlajkové lodi.
03:21 Dominatrix sevřela kombinovaná síla deseti generátorů tažného paprsku a kapitán Harko tak nemohl dokončit zamýšlený obrat, úhybný manévr z dráhy asteroidu a opětování palby. Okamžitě dal povel, aby se jeho inženýři pokusili vymanit loď ze sevření, ale protože jich většinu před pár minutami poslal pracovat na znovunavázání spojení s planetou a senzorů, nevypadalo to nijak slibně.
03:23 Perlek se ponořil do transu a začal pomocí temné strany Síly koordinovat obranné letky, kterým však nedokázal efektivně předávat rozkazy velícího důstojníka. Potlačil však paniku a dokonce zvýšil bojové odhodlání pilotů tím, že odfiltroval jejich svobodnou vůli, ale musel se spokojit s jejich vypuštěním směrem k nepříteli v naději, že ho dokážou ubít přesilou a rozstřílet i bez senzorů.
03:25 Magoři vypustili několik barevných světlic, aby zmátli analytické počítače obránců, utvořili formaci kolem Tlusté Berty a pomáhali jí vyčistit cestu skrz roje stíhaček TIE, útočníci si připsali prvních pár sestřelů.
03:26 Chlouppek v baziliškovi proletěl se zavřenýma očima skrz štít a během zbývajících tří vteřin do nárazu s Roccem změnili plán. Generátor štítu rozstříleli s pomocí baziliščích kanónů a těsně nad zemí Rampa McChlupp vybral klesání, břichem lízl zem a do cesty se mu postavila Citadela, do které se bazilišek celý zabořil. Náraz otřásl budovou až do mučírny. Algernnon to vyrušilo natolik, že Emily byla schopná se navzdory spoutání v křesle vytáhnout tak, že se zakousla své mučitelce do krku. Algernnon v šoku nahmatala nůž a čtyřikrát s ním bodla Emily do břicha, ale ta stisk nepovolila a trhnutím vykousla kus masa. Algernnon s prokouslou tepnou a v panice vzala nohy na ramena.
Tým A přistál bleskově na plošině vně hradeb Cítadely a rychle aktivovali gunganský štít připravený v Kančím hnízdě podle nákresů získaných v muzeu na Naboo. Vyběhli ven a utvořili obrannou formaci s pomocí taktických štítů. Obránci zatím vybíhali na ochozy, ale gunganský štít ručními zbraněmi neprostřelili.
03:27 Piloti útočných letek proletěli rojem obránců a dostali rozkaz vytáhnout je ke křižníkům, kde se o ně měla postarat bodová obrana, zatímco těžké kanóny budou drtit jeden carrack za druhým. Většina těchto lodí přitom stále netušila, co se za nimi děje, a pokračovala v rozevírání formace a vysloveně symbolickém bombardování asteroidu, který jejich posádky považovaly za největší hrozbu. Tlustá Berta relativně hladce přistála na zadní stěně můstku Dominatrix, její posádka vyskákala ven a nerušeně pokládala nálože na oba štítové generátory.
Týmu A se začala otřásat zem pod nohama. Zdí se k nim prorazil Bagr. Sentinel, který k němu byl natočen čumákem s kanóny, po něm začal hned pálit. Bagr se proti němu rozeběhl, nabral ho kly a celý převrátil na bok. Gunganský štít spadl, první jednotka deathtrooperů zaměstnávala obránce na ochozech, druhá s Baldy Crew vzali Bagra pod soustředěnou palbu. Fidorkka se k němu přibližovala z boku a Kody sáhl po Síle.
Emily se z popruhů a mučícího křesla osvobodila dostatečně rychle, aby mohla šlapat Algernnon na paty. Ta silně krvácela, rukou si stlačovala tepnu, aby nevykrvácela, a vytvořila několik svých iluzí, z nichž každá běžela jiným směrem. Ve skutečnosti utíkala přes Tamořinu laboratoř, kde doufala, že bude ochráněna dveřmi, a následně chtěla přes skladiště do svého výtahu, kterým by vyjela do řídící místnosti za Mirandou. Emily se ale nenechala zmást, dobře znala z vyprávění o tom, jak mají Algernnon iluze v rodině, a následovala reálné krvavé stopy. Tamora se jim klidila z cesty a zoufale vymýšlela, jak se dostat k Bagrovi a pryč z planety.
03:28 Tým Alfa vyskákal z Baziliška, s Neryssou na zádech, a ocitl se v rozlehlé místnosti, která sloužila jako nocležiště pro nebojový personál Citadely. Vydali se podle Sienova popisu do pokoje Algernnon, odkud měl vést soukromý výtah a schodiště až do řídící místnosti.
Fidorkka se s pomocí vystřelovacího háku dostala Bagrovi na záda. Kody s pomocí Síly a vypětím všech sil zvedl desetitunové zvíře metr nad zem a dal pár dalších vteřin vojákům, aby jej zasypávali palbou.
V inkvizičním sejfu Emily dohnala Algernnon, která krátce předtím zakopla na schodech. Na podstavci si všimla vystaveného kopí, které si přitáhla a zahnala s ním Algernnon ke zdi. Držela ji tam v šachu, ale neměla dost sil k boji, což platilo i pro Algernnon, která navíc bojovala s panickou úzkostí, protože její vysněná bitva se změnila v katastrofu a reálnou šanci, že bídně zhyne i se svým nedonošeným dítětem.
03:29 Z chodby kolmo napojené k té, která vedla k cíli týmu Alfa, vyběhli dva fanatici s vibromeči, kteří běželi rovnou k nim s úmyslem je nakrájet. Rocco a Chlouppek je bez okolků zastřelili a pokračovali ostražitě dál.
Bagr flusl kyselinovou slinu, která trefila Kodyho a narušila formaci Baldy Crew. Kody ztratil soustředění a pustil Bagra ze sevření a ten se proti němu rozeběhl. Jen díky zbroji a helmě si z popálení kyselinou neodnesl trvalé zjizvení. Fidorkka se dostala Bagrovi za krk, zapřela se a zabodla svůj vibromeč do jeho svalnatého krku. Tamora vnímala jeho bolest, pochopila, že je taky odepsaný, a rozhodla se vsadit všechno na soucit útočníků.
03:30 Rocco nahlédl do chodby, ze které vyběhli dva fanatici, a Chlouppek kontroloval těla. Další vybíhali z místností. Zahájil palbu, Chlouppek tam následně hodil granát a bylo po obráncích.
Kody vyčkával do poslední chvíle, skokem se vyhnul nabrání na kly a máchl oběma meči po Bagrově hlavě. Čepele mu udělaly rýhy v čumáku, ale nijak mu neublížily. Fidorkka mezitím zjistila, že se mečem k páteři pravděpodobně neproseká, a tak do rány narvala odjištěný granát a seskočila z bestie.
03:32 Chlouppek se mečem prořízl do komnat Algernnon de Bray, Rocco to tam pro jistou pokropil svým kanónem. Když uznal, že je tam mrtvo, přestal a oba tam vešli. Všimli si osobního počítače. Chlouppek vyrval disk, který vzal s sebou na pozdější prozkoumání.
Bagr se otočil na další rozeběhnutí, ale granát v krku vybuchl, exploze mu urvala hlavu a krev se mrazem ihned změnila ve sníh.
03:33 Většina obranných letek byla zničena, Perlek svou pozornost přesunul na carracky, ale těm se ani s jeho podporou nepodařilo déle vzdorovat palbě dvou mnohem větších lodí. Jeden po druhém se ocitly pod soustředěnou palbou těžkých turbolaserových kanónů a iontových děl a Perlek se marně snažil je přimět k taktickému ústupu ze soustavy, aby přivolaly posily a nahlásily, k čemu tu došlo. I on začal propadat panice, že se blíží tma, kterou viděl ve svých vizích.
Tým A s obránci se drželi navzájem v šachu. Potřebovali průlom, ale dva pokusy stály život dva deathtroopery.
03:34 Tým Alfa se prořízl k soukromému schodišti. Běželi nahoru, Rocco první, za ním Chlouppek. První jmenovaný si všiml senzorů a nálože. Zavčasu stihl skočit dozadu, poslal Chlouppka s Neryssou v kotrmelcích dolů, ale následná exploze a zával schodiště jim neublížily.
03:35 Byli o patro výš, přivolávali si výtah, když Rocco zaslechl podivné zvuky z místnosti vedle. Upozornil Chlouppka a oba soustředěnou palbou zahnali podivné stvoření, které se objevilo ve dveřích tělocvičny. Rozary shodilo z postele, jak byla její loď násilně vytržená z hyperprostoru interdikčním křižníkem Helmwige. Nestihla ani doběhnout do kokpitu, její loď zasáhl Lazzar salvou z turbolaserových baterií a ona se v okamžiku změnila v prach.
03:36 Když byl výtah u nich, poslal ho tým Alfa o patro níž, odsekli ho a s pomocí vystřelovacích háků se vyvezli až nahoru. Tlustá Berta se odlepila od můstku a urychleně přesouvala zpátky do formace s Götterdämmerungem a Brünnhildou.
03:37 Poslední carrack se změnil v propečenou hroudu plechů, Perlek se ještě pokusil spojit s obránci na planetě telepaticky, ovšem pro velké vyčerpání z předchozí koordinace se mu to nepodařilo. Champbacca, jehož přístup byl výrazně méně invazivní a tedy i náročný, si cucl blecherovky, narovnal si na hlavě čapku Lati Anlan a furt byl čarovný.
03:38 Chlouppek vyřízl mečem dveře do řídící místnosti a s Neryssou hodil jako s curlingovou koulí. Všichni za panely jen němě přihlíželi, protože jim Rocco zakázal dělat cokoliv jiného, Miranda měla v ruce meč, ale neskryla zaskočení. Chlouppek ovládl svou touhu pomstít se oběma za Champieho i Lempixe a výměnou za vypnutí protiletecké obrany jí dovolil vzít s Neryssou nohy na ramena. Detonace Mamutomutích náloží zbavila Dominatrix obou generátorů štítů, stále držená loď se dostala do soustředěné palby obou útočících křižníků, přicházela o motory a s nimi i definitivně o šanci na útěk. Kapitán Harko vydal rozkaz k opuštění lodi, Perlek se kvůli otřesům paluby nedokázal soustředit na nic dalšího a rozeběhl se k jedné z lambd v hangáru.
03:39 Protiletecká obrana Citadely byla vypnuta, záchranné kapsle s tamním personálem byly vypuštěné - ta, ve které byly Miranda s Neryssou, urychleně zamířila k Broutoně, ostatní zůstaly na oběžné dráze a snažily se vysílat nouzový signál. Chlouppek s pomocí hlavního terminálu otevřel rampu na přistávací ploše, která vedla do podzemí. Götterdämmerung a Brünnhilde vypnuly vlečné paprsky, protože exploze hlavního motoru Dominatrix dokonale imobilizovala, a začaly vyklízet prostor mezi asteroidem a planetou.
Fidorkka, Kody, Vin a Dwayne naskákali do díry po rampě a ve formaci postupovali dlouhou chodbou vstříc Emily. Zbytek Baldy Crew a deathtrooperů držel pozice.
03:40 Rocco odpálil terminál v řídícím centru a tým Alfa se vydal výtahovou šachtou až na úplné dno. Perlek byl sekundární explozí v hangáru vysát do vesmírného prostoru a ani temná strana ho nedokázala zachránit.
03:41 Náraz asteroidu v mžiku zničil Dominatrix a zabil drtivou většinu zbývající posádky včetně kapitána, jen několika únikovým modulům se podařilo z něj odletět a o ty se rychle postaraly kanóny Götterdämmerungu, protože o svědky tady nikdo nestál.
Dwayne a skupina prošli skladištěm i vězeňským blokem a u mučírny si všimli krvavých stop. Pokračovali po stopách, které vedly do místnosti s masivními dveřmi. Fidorkka se je pokusila vyrazit, bezúspěšně, ale z druhé strany se ozval hlas. Byla to Tamora, která nabídla volný průchod výměnou za ušetření jejího života a odvezení z Citadely. Kody a částečně i Fidorkka souhlasili. Tamora otevřela, Kody ji následně pro jistotu spoutal. Slíbil, že ji vyzvednou cestou zpět i s její knihou, na jejíž záchraně taky lpěla, a pokračovali po krvavých stopách skrz její laboratoř a po schodech dolů.
03:42 Rocco s Chlouppkem vylezli ve skladišti a opatrně postupovali vpřed.
03:44 Všichni se setkali u Emily, která držela s kopím v ruce Algernnon u zdi. Než omdlela vyčerpáním, stihla potvrdit předchozí informace od Siena, že je Algernnon těhotná, což některé členy skupiny přimělo změnit původní plán, tedy odprásknout ji na místě, a vzali ji jako zajatkyni. Dwayne s Chlouppkem ošetřili Emily, aby jim neumřela, pak i trochu Algernnon, a protože jim zbývalo ještě 39 minut do nárazu asteroidu, začali nakládat poklady ze skladiště. Vzali vesměs všechno, co nebylo přibité, včetně několika kompletních světelných mečů, několika krystalů kyber, pár předmětů vysloveně umělecké hodnoty a většího množství aurodiových ingotů.
04:01 Chlouppek doběhl na přistávací plochu, kde informoval obránce, že už odlétají, a poskytl první pomoc Brucovi, který byl těžce raněn výbuchem granátu. Baldy Crew s deathtroopery udělali s pomocí taktických štítů hradbu kolem rampy a podařilo se přeparkovat jednoho sentinela, do kterého se mělo vše naložit.
04:15 Sentinel s poklady a hlavní skupinou odlétl v závěsu za druhým sentinelem plným deathtrooperů, kteří neměli tušení, že skupina vzala Algernnon a Tamoru s sebou. Champbacca o tom věděl, stejně jako o předchozím úprku vyděšené Mirandy a Neryssy, a ačkoliv to v duchu neschvaloval, nechal si tuto informaci pro sebe a pokračoval v odhalování známek života na bojišti.
04:16 Kirk zakonzervoval Najibovu hlavu, nastartoval loď a v hlavě se mu rodil plán, jak mrtvého kamaráda přivést zpátky k životu.
04:17 Cocotte Minute se odpoutal od asteroidu, Champbacca na tuto skutečnosti upozornil skupinu, která loď nabrala. Sentinel s deathtroopery sestřeloval záchranné moduly z Citadely na orbitě.
04:24 Do Karafuta narazil asteroid, přesně do Citadely. Byl to spektakulární pohled, který hrdinové sledovali z dostatečné vzdálenosti cestou ke Götterdämmerungu.
04:25 Champbacca se pokochal pohledem na kataklyzma a přerušil bitevní meditaci, neboť všechny záchranné moduly byly zničeny a v troskách carracků taky nikdo nepřežil.
04:30 Champbacca s Cae opustili můstek a sešli se s Bananou, která dostala nabídku práce od šéfinženýra Monettiho, v hangáru, kde čekali na odvoz. Tomu nějakou dobu trvalo, než překonal zbývající vzdálenost, ale aspoň během toho hrdinové stihli přenést lup a dvě zajatkyně ze sentinela na Cocotte Minute.
04:59 Trojice z Götterdämmerungu se vyměnila s Kodym a Baldy Crew a nastoupila na Cocotte Minute, Frau Engels nařídila odpojit GSPOT a kontaktovat Helmwige, že můžou vypnout interdikční pole na trase ze soustavy. Magoři cestu využili k odletu, zakrátko následováni Tlustou Bertou a zbytkem hrdinů.
05:15 Kody byl při podávání hlášení u admirálky pochválen a za odměnu dostal meč po svém bratrovi i se zajímavým vyprávěním.

Následky

Emily byla zachráněna, Citadela zničena, Karafuto vychýleno z oběžné dráhy a odsouzeno ke zmizení v chladném vesmíru. Algernnon byla neutralizována, proti původnímu očekávání pouze neletálně, Inkvizice utržila těžkou porážku, při níž zanikly hned dvě její sekce.
Hrdinové začali slavit, jakmile tedy vyřešili, co s těhotnou Císařovou rukou, a vydrželo jim to celý měsíc. Došlo také na zapíjení padlého Najiba, ačkoliv Kirk v tajnosti pracoval na oživení jeho hlavy.
Brünnhilda ještě měsíc zůstala v soustavě a pátrala po případných přehlédnutých přeživších, ale nenašla nikoho. Následně se přesunula ke Gamorru a kapitán Richter pak nechal "náhodou" prověřit rádiové ticho z Karafuta, načež nahlásil nález zničené Citadely. Císaře ztráta nijak těžce nemrzela, nemusel řešit, jak by se tolika inkvizitorů a jedné příliš ambiciózní nymfomanky zbavil sám, ale oficiálně zuřil a pověřil jediného vysokého důstojníka flotily v okolí, admirálku Engels, aby se ujala vyšetřování a viníky exemplárně potrestala. Rovněž si nechal předvolat velitele přeživších inkvizičních buněk, aby zjistil, do jaké míry za to mohl konkurenční boj a jestli náhodou nemá někoho z nich vyznamenat.
Závěrem vyšetřování bylo, že nejpravděpodobnějším strůjcem celé operace je Sien Laine, kterého žárlivost na další Algernnoniny milence dohnala až k dezerci a zorganizování pomsty prostřednictvím malé povstalecké buňky, kterou Frau Engels v březnu roku 1 ABY vypátrala a zničila. Sien nalezen nebyl a byl na něj pouze vydán zatykač.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License