Somro the Hutt

<„Jen si posluž, možná si ji pak taky půjčím.“>
- Somro na temného Jedie nad domněle mrtvou Jessicou Karnis

Somro byl Hutt z Nar Shaddaa, po většinu života malá, těžce submisivní a strašně perverzní ryba, co se snažila prosadit. Měl protetickou ruku a sklony k nekrofilii a po svém malém panství cestoval na antigravitačních saních tažených šesti kastráty.1

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 81 BBY na pašeráckém měsíci a neměl sice žádné pořádné zázemí, ale nechyběly mu ambice a nadání na práci s počítači. Nějaký čas se tedy snažil vetřít do přízně mocnějšího Hutta a pracovat pro něj jako technická podpora, ale nevycházelo to a on nakonec přijal práci u NSPD. Tam hlídal kamerové záznamy z nejrůznějších částí města, hledal na nich pohřešované osoby a sem tam je naprášil i někomu jinému než kolegům od policie, takže si i docela slušně vydělal.2 Peníze obratem investoval do nejrůznějších odvětví šedé ekonomiky a těšil se, jak jednou ovládne přinejmenším celý Huttský prostor.
V roce 42 BBY si koupil jedno nevyužívané skladiště na nejvyšším patře Vertical City, nedaleko Konečné stanice, kam se stáhl o rok později, když jeho melouch praskl a on musel zmizet. Díky výnosům z investovaných peněz si mohl dovolit předělat skladiště na palác, najal si kontingent živých štítů i několik bezpečnostních droidů a užíval si života. Jeho osobním strážcem byl nějaký čas po bitvě o Naboo Zir Meechi.
V roce 23 BBY ho oslovil Jon Ros Pajetta, sympatický temný Jedi s plánem na rozvrácení Republiky prostřednictvím zaplavení černého trhu množstvím smrtyček a později dalších hnusů. Protože z toho koukala hromada peněz a vlivu, Somro souhlasil a poskytl k tomu nejen svůj palác, ale i personál a vstupní kapitál. Několik měsíců pak operaci věnoval veškerý svůj čas, počítal peníze z výnosů a plánoval rozšíření fabriky na přilehlý sektor měsíce, ovšem přísun smrtyček na republikové území neunikl pozornosti Jediů a po jeho stopě byli posláni dva rytíři.
Champbacca s Jessicou neměli problém ho najít a zanedlouho už se mu probíjeli personálem, ale Somro včas kontaktoval Jona, ten si na ně v jeho trůnním sále počíhal a ve vhodnou chvíli je střelil do zad. Přežili oba, na nohy se pak dokázala zvednout jen Jessica, která se s Jonem k Somrově hrůze utkala na světelné meče a vypadalo to, že vyhraje. Když temného Jedie kopla do rozkroku a na moment vyřadila, zkusil po ní Somro nejprve několikrát vystřelit a pak ji ohrožoval granátem, ale měl smůlu a ona mu mečem rychle usekla ruku. Souboj pak skončil jejím vítězstvím, Wookiee přežil, temný Jedi nikoliv a Hutt byl následně zatčen.
Protože důkazů, které by Hutta spojily se smrtyčkami distribuovanými v republikovém prostoru, bylo málo a jeho právníkem byl šikovný Maro Brannigan, byl Somro potrestán pouhými dvaceti lety odnětí svobody, což jakožto příslušník dlouhověké rasy vnímal velmi pozitivně.

Občanská válka

Roku 3 BBY byl Impériem jakožto malá ryba propuštěn na svobodu, ale protože jeho starý palác byl dávno obsazen ambicióznějšími zločinci a on dost ztratil na prestiži, dal se do služeb Hutta Grakkuse, jemuž dělal děvečku pro všechno. Když jeho pána pár týdnů po bitvě o Yavin zajali imperiálové, byl zrovna mimo palác, takže vyvázl, a v následujících dnech se snažil vymyslet, co dál. Myslet naštěstí příliš nemusel, protože se mu z Megaloxu Beta ozval jeho pán, který ho jmenoval místokrálem a hodlal ho nadále používat jako loutku k ovládání svého zločineckého impéria.
4. 8. 0 ABY navštívili jeho palác v Hutt Townu Demonbacca, k nepoznání změněný Champbacca, Fidorkka a Moz'Gojo, jehož chtěl Somro nejprve pro svého pána lapit, ale pak si vyslechl návrh jeho doprovodu a během konference se svým pánem byl svědkem toho, jak jim na něj kývnul. Přijal od nich Deník Whillů, Mufarův a Ugidin světelný meč a založil na nich novou sbírku jedijských artefaktů. Následujícího dne pomáhal zorganizovat gladiátorský souboj Fidorkky s Targatugem a věnoval vítězce nevycvičitelnou gerraku. Rovněž zajistil, aby její dva společníci dostali řídící jednotku do basiliska, kterou měl Grakkus dosud uloženou v jednom ze starých skladů mimo pašerácký měsíc.
Začátkem března roku 1 ABY v paláci znovu uvítal Chlouppka, který jeho pánovi přinesl světelný meč Lavarny Samoe na důkaz toho, že jsou pořád spojenci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License