Somro the Hutt

<„Jen si posluž, možná si ji pak taky půjčím.“>
- Somro na temného Jedie nad domněle mrtvou Jessicou Karnis

Somro byl Hutt z Nar Shaddaa, po většinu života malá a strašně perverzní ryba, co se snažila prosadit. Po svém malém panství cestoval na antigravitačních saních tažených šesti kastráty.1

Historie

Před rozkazem 66

Byl to relativně mladý Hutt, který se k moci dostal až kolem roku 40 BBY. Jeho osobním strážcem byl nějaký čas po bitvě o Naboo Zir Meechi.
V roce 23 BBY se Somro spolčil s temným Jediem a pokusil se získat vliv a bohatství výrobou smrtyček a jejich distribucí na republikové světy. Jeho plány překazila Jessica Karnis, která jeho temného kolegu i bez pomoci svého mistra porazila, a Hutt byl následně zatčen. Protože důkazů bylo málo a jeho právníkem byl šikovný Maro Brannigan, byl Somro potrestán pouhými dvaceti lety odnětí svobody, což jakožto dlouhověký Hutt vnímal velmi pozitivně.

Občanská válka

Roku 3 BBY byl propuštěn na svobodu, ale protože jeho starý palác byl dávno obsazen ambicióznějšími zločinci a on dost ztratil na prestiži, dal se do služeb Hutta Grakkuse, jemuž dělal děvečku pro všechno. Když jeho pána pár týdnů po bitvě o Yavin zajali imperiálové, byl zrovna mimo palác, takže vyvázl, a v následujících dnech se snažil vymyslet, co dál. Myslet naštěstí příliš nemusel, protože se mu z Megaloxu Beta ozval jeho pán, který ho jmenoval místokrálem a hodlal ho nadále používat jako loutku k ovládání svého zločineckého impéria.
4. 8. 0 ABY navštívili jeho palác Demonbacca, k nepoznání změněný Champbacca, Fidorkka a Moz'Gojo, jehož chtěl Somro nejprve pro svého pána lapit, ale pak si vyslechl návrh jeho doprovodu a během konference se svým pánem byl svědkem toho, jak jim na něj kývnul. Přijal od nich Deník Whillů, Mufarův a Ugidin světelný meč a založil na nich novou sbírku jedijských artefaktů. Následujícího dne pomáhal zorganizovat gladiátorský souboj Fidorkky s Targatugem a věnoval vítězce nevycvičitelnou gerraku. Rovněž zajistil, aby její dva společníci dostali řídící jednotku do basiliska, kterou měl dosud uloženou v jednom ze starých Grakkusových skladů mimo pašerácký měsíc.
Jeho další osud není znám, ale přinejmenším nějakou chvíli se měl jako prase v žitě.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License