Somro the Hutt

Somro byl Hutt z Nar Shaddaa. Po svém panství cestoval na antigravitačních saních tažených šesti kastráty1. Jeho osobním strážcem byl nějaký čas po bitvě o Naboo Zir Meechi.
V roce 23 BBY se spolčil s temným Jediem a pokusil se získat vliv a bohatství výrobou a distribucí smrtyček. Jeho plány překazila Jessica Karnis, která jeho temného kolegu i bez pomoci svého mistra porazila a Hutt byl následně zatčen.
Jeho další osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License