Solfernus

Solfernus byl berserker z Ittummi.
Manželkou mu byla učitelka Tatranca a měli spolu dceru Fidorkku, kterou ale v raném věku unesli otrokáři.
Zemřel v bitvě o Kachirho, kde bránil mistra Yodu před zradou klonů a byl jimi zastřelen. Smuteční obřad za něj a další padlé držel v hospodě U Dvou ryyků soudce Karborund.

solfernus.jpg

d20

Soldier 4 / Bodyguard 5
STR 20 / DEX 15 / CON 16 / INT 10 / WIS 8 / CHA 8
Jump +14, Intimidate +12, Climb +12, Knowledge (Kashyyyk, history) +5, Demolitions +5
Extended Rage, Combat Reflexes, Martial Arts, Two-Weapon Fighting, Ambidexterity, Run, Stamina, Off-Hand Parry

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License