Snurrk

[„Wyrrgy, chlapče! Netušil jsem, že seš doma! Plechovky budou litovat, že se jim zachtělo našich hyperprostorových map, chachá!”]
- Snurrk před bitvou o Kachirho

Snurrk byl Wookiee z Kashyyyku, rodák z Tyrvrarru a dědic jeho trůnu. Měl syna Rorkarra. Wyrrgyho miloval jako svého druhého syna, bytostně nesnášel Chlouppka a nikdy mu neodpustil smrt jeho rodičů.

Historie

Během klonových válek byl náčelníkem už víc jak sto padesát let a charakteristické bylo, že místo žezla či mačety třímal v ruce palcát.
Účastnil se bitvy o Kachirho, přežil rozkaz 66 a následně na sněmu náčelníků podpořil Wyrrgyho, aby se pokusil proletět blokádou a kontaktoval senátora Yaruu. Hned ze začátku imperiální okupace vyjel do boje a v bitvě u Krákavé skály se slovy [„to by bylo, aby tyrvrarrský král z boje utíkal!”] padl, čímž si ušetřil utrpení v nějakém z koncentračních táborů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License