Snowman

Snowman byla nezávislá tajná služba v dobách Nové republiky, kterou založili a z financí svého lihovaru dotovali Champbacca s Chlouppkem, aby vesmír zachraňoval někdo jiný. Disponovala nejmodernějším vybavením nejrůznějšího druhu a její členové, kteří využívali kódových označení podle věcí, co se dají vypálit, se díky výcviku vyrovnali Jediům, ač k Síle často vůbec citliví nebyli. Jejím logem byl otisk tlapy krále Nanucka.

Agenti

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License