Snourra

[„Lid potřebuje jistoty!“]
[„Daně a smrt, jasný, za mě dobrý…“]
- rakhuuunský politik a Snourra

Snourra byla Wookiee z Rakhuuunu, hrobařka a pozdější členka posádky Jolly Jedie. Byla extrémně ohyzdná a cynická a dlouhodobě snášela jen společnost zvířat, která uměla velmi slušně léčit.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 50 BBY v hlavním městě kolonie Rakhuuun a od dětství ji pronásledovaly pomluvy, že si ji její matka, rovněž nehezká hrobařka, pořídila s nebožtíkem v příhodném stádiu rigor mortis. Ačkoliv to nebyla pravda, reputace jí značně ovlivnila život a s obtížemi dokončila základní školu, načež nějaká střední nebo vyšší vůbec nepřipadala v úvahu. Místo toho následovala matku a stala se hrobařkou, protože tak aspoň nepřišla tolik do styku s těmi pitomci z okolí.
Svou práci dělala ráda, hlavně proto, že pak směla bydlet vedle hřbitovní kaple, daleko od městského shonu, a byla v tom i dobrá. Krátce před začátkem války klonů přišla o matku, která pod vlivem všech těch pomluv skutečně zkoušela cosi nechutného s mrtvolou a zemřela na následky infekce. Snourra pak však práci zvládala i sama a naopak se přijmutí posily aktivně bránila. Přes den kopala hroby a starala se o zraněné ježkomuty a další zvířata, co se pokoušela prosadit ve městě, v noci poslouchala vážnou hudbu a nic jí nechybělo. Celé války klonů tak úspěšně ignorovala a ani kvůli nim neměla víc práce, protože se kolonii vyhnuly.
Dramatický tak byl až přílet otrokářů krátce po vyhlášení Nového řádu, po němž následovalo znárodnění planetárního průmyslu a plošné zotročování obyvatelstva.

Občanská válka

Snourra byla sice zotročena také, ale vlastně se toho pro ni moc nezměnilo, jen místo jednotlivých nebožtíků pochovávala oběti totálního nasazení do masových hrobů. Nestěžovala si, vlastně celkem s chutí zakopala několik z těch, co se jí v mládí pošklebovali, a na nějaké vymýšlení revolty neměla čas ani náladu. V roce 6 BBY byla pro výkonnost převelena na Kashyyyk, do Tábora 52, kde dostala inhibiční čip a nosila mrtvoly upracovaných otroků do pecí.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byla během akce Kashyyyckého odboje zachráněna a dostala se na základnu v mlhovině Tyyyn. Protože tam ale nebylo, kam pochovávat mrtvé, a na její vkus to tam trochu moc žilo, rozhodla se zakrátko odejít s kapitánem Křupkou, který snad měl mít na lodi nejen hlínu, ale také dost místa k separaci. Toho po přesunu na Jolly Jedie urychleně využila a jen co ji IM-62 zbavil inhibičního čipu, zmizela tak dokonale, že o ní většina posádky neměla ani tušení. Volby po závodech na Raxusu Prime si nechala ujít, stejně tak většinu dalších společenských událostí, a při čekání na nějakou tu mrtvolu se seznamovala s palubními zvířaty a dětmi, které občas vysloveně omylem strašila. Naděje jí svitla ve chvíli, kdy povstalci chystali jakousi sebevražednou operaci, ale vrátili se beze ztrát a ona tak v následujících měsících jen obezřetně udržovala Palouček padlých, kam neměla koho přidat.
Začátkem roku 1 ABY v odlehlé chodbě narazila na Gerralta a ten ji málem zabil, nicméně to nakonec dobře dopadlo a od té doby si občas pěkně popovídali.

d20

Fringer 3
STR 14 / DEX 10 / CON 16 / INT 14 / WIS 16 / CHA 6
Treat Injury +12, Survival +10, Climb +8, Listen +8, Profession (gravedigger) +8, Search +8, Spot +6, Hide +5, Handle Animal +4, Intimidate +4
Rogue Heritage, Self-Sufficient
Scrounging, Masterful Healer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License