Snorrir

[„WAAAAGH!“]
- Snorrirův bitevní pokřik

Snorrir byl Wookiee z Kashyyyku, berserker, veterán zubatých válek a bitvy o Kachirho a později člen posádky Jolly Jedie. Byl to obrovský Wookiee s velmi tmavě hnědou srstí, který notoricky nechápal vtipy a běsnit začínal při sebemenší příležitosti.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 420 BBY v Ittummi a hned v mládí měl příležitost prokázat svou zuřivost v boji, když se jako dobrovolník účastnil zubatých válek. Zkušenosti získané během nich pak zužitkoval během následného výcviku u tehdejších mistrů berserkerů a zanedlouho z něj byl rovněž mistr. Osobně vycvičil většinu dalších generací včetně Kuahtemocka a když projevil zájem účastnit se bitvy o Kachirho, nikoho ani ve snu nenapadlo mu bránit. Většina zkušenějších bojovníků šla s ním, zelenáči, například Zylvarr, zůstali ve městě jako záloha pod vedením zkušenějšího a méně postradatelného Kuahtemocka.
Snorrir bitvu na rozdíl od Brumbaala, Rumpaala a dalších přežil, společně s Tartallou a Solfernusem se stal svědkem zrady klonů a následně pomáhali mistru Yodovi v útěku. Zpátky do Ittummi už se dostali jen on a Tartalla.

Občanská válka

Několik let přebýval v Ittummi a imperiální okupaci se vyhnul, ale nakonec byl i on lapen, vybaven inhibičním čipem a odeslán do Tábora 52, okopávat kashyyycký chmel. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj vedený Šošonským králem. Na jeho základně v mlhovině Tyyyn se pak znovu setkal s několika obyvateli Ittummi a společně se rozhodli zkusit štěstí u povstalecké buňky kapitána Simbaccy.
Protože se na palubě nacházeli i Tartalla se Zylvarrem, pokračoval v jejich výcviku a snažil se k nim přibrat i pár dalších kandidátů z mladší generace, aby tradice nevymřela.

d20

Soldier 5 / Ittummi Berserker 10
STR 16 / DEX 16 / CON 16 / INT 10 / WIS 9 / CHA 10
Jump +12, Tumble +12, Intimidate +10, Sense Motive +8, Spot +8, Balance +7, Climb +6, Escape Artist +6, Survival +5, Treat Injury +5
Extended Rage, Ambidexterity, Two-Weapon Fighting, Run, Power Attack, Improved Overrun, Fame, Stamina, Weapon Focus (ryyk), Off-Hand Parry, Greater Two-Weapon Fighting

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License