Snorrir

[„WAAAAGH!“]
- Snorrirův bitevní pokřik

Snorrir byl Wookiee z Kashyyyku, berserker, veterán zubatých válek a bitvy o Kachirho a později člen posádky Jolly Jedie. Byl to obrovský Wookiee s velmi tmavě hnědou srstí, který notoricky nechápal vtipy a běsnit začínal při sebemenší příležitosti. Pamatoval si přesný počet Trandoshanů, které osobně zabil (251), a tímto číslem se moc rád chlubil i před Trandoshany.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 420 BBY v Ittummi a hned v mládí měl příležitost prokázat svou zuřivost v boji, když se jako dobrovolník účastnil zubatých válek. Zkušenosti získané během nich pak zužitkoval během následného výcviku u tehdejších mistrů berserkerů a zanedlouho z něj byl rovněž mistr. Vycvičil většinu dalších generací včetně Kuahtemocka a osobní život prakticky neměl, protože ho takové věci otravovaly. Ke Dvěma ryykům nechodil a obecně soudil, že pivo dělá z chlupáčů neschopné debily.
Válka klonů ho nechala chladným a zůstal doma, ale když pak později projevil zájem účastnit se bitvy o Kachirho a hájit domovskou planetu, nikoho ani ve snu nenapadlo mu to rozmlouvat. Většina zkušenějších bojovníků šla s ním, zelenáči, například Zylvarr, zůstali ve městě jako záloha pod vedením zkušenějšího a méně postradatelného Kuahtemocka.
Snorrir bitvu na rozdíl od Brumbaala, Rumpaala a dalších přežil, společně s Tartallou a Solfernusem se stal svědkem zrady klonů a následně pomáhali mistru Yodovi v útěku. Zpátky do Ittummi už se dostali jen on a Tartalla.

Občanská válka

Několik let přebýval v Ittummi a imperiální okupaci se vyhnul, ale nakonec byl rok před bitvou o Yavin také lapen, vybaven inhibičním čipem a odeslán do Tábora 52, okopávat kashyyycký chmel. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj vedený Šošonským králem. Na jeho základně v mlhovině Tyyyn se pak znovu setkal s několika obyvateli Ittummi a společně se rozhodli zkusit štěstí u povstalecké buňky kapitána Simbaccy.
Protože se na palubě nacházeli i Tartalla se Zylvarrem, pokračoval v jejich výcviku a snažil se k nim přibrat i pár dalších kandidátů z mladší generace, aby tradice nevymřela. Naději však rychle ztratil, protože talent viděl jenom v Panchah, což byla holka. Snahy mu navíc komplikoval fakt, že nikdo neměl své původní zbraně, a snažil se to řešit s Krobarrem. Výroba čepelí však nebyla zdaleka tak rychlá, jak by chtěl, a popohánění kupodivu vůbec nepomáhalo.
Ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime byl jedním z častěji volených kandidátů a hlasoval pro sebe i sám, protože se mu nikdo neodvážil říct, že se to nesmí. Simbacca ale nakonec přežil, takže všechno dobře dopadlo a Krobarr později skutečně vyrobil pár ryyků, s nimiž mohli berserkeři šermovat. Snorrir se tedy upnul k tomu, společenské dění na lodi ho přestalo zajímat a dokonce i tu Panchah vzal na milost, když na něj zvýšila hlas.

d20

Soldier 5 / Ittummi Berserker 10
STR 16 / DEX 16 / CON 18 / INT 10 / WIS 9 / CHA 10
Jump +12, Tumble +12, Intimidate +10, Sense Motive +8, Spot +8, Balance +7, Climb +6, Escape Artist +6, Survival +5, Treat Injury +5
Extended Rage, Ambidexterity, Two-Weapon Fighting, Run, Power Attack, Improved Overrun, Fame, Stamina, Weapon Focus (ryyk), Off-Hand Parry, Greater Two-Weapon Fighting

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License