smrtyčky

Smrtyčky byly levnou, mírně halucinogenní, silně návykovou a společensky nebezpečnou drogou oblíbenou mezi chudšími obyvateli galaxie. Kromě vytváření závislosti také u uživatelů zkracovaly délku života a oslabovaly jejich spojení se Silou.

Historie

Smrtyčky byly vynalezeny v roce 1771 BBY farmaceutickou firmou na Coruscantu, a to víceméně omylem. Ačkoliv je společnost neplánovala vyrábět, jeden podnikavý zaměstnanec vynesl postup výroby ven, začal na něm vydělávat a zasadil se o jejich rozšíření po celé galaxii. Už krátce po jejich uvedení na černý trh byly smrtyčky velmi oblíbené i na Nar Shaddaa a dalších planetách, zejména těch chudších. Neuchytily se na Rylothu, kde bylo dostupnější mnohem kvalitnější koření ryll.
V roce 23 BBY byly upravené smrtyčky součástí plánu Jona Rose Pajetty na rozvrácení Republiky. Jejich výrobu pro něj zajišťoval Hutt Somro, ale oba byli zavčas zastaveni Jessicou Karnis.
Nástup Impéria jejich dostupnost nijak systematicky neomezil, ale v důsledku větší tolerance kokainu přešla část uživatelů právě na něj, což snížilo i poptávku po smrtyčkách.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License