Smrtonoš

Smrtonoš byl prototyp imperiálních výsadkových letounů TIE Reaper.
Disponoval hyperpohonem, který byl však z rozpočtových důvodů u dalších strojů této řady vynechán, a po pár drobných úpravách byl použit v bitvě o Scarif. Tu přežil, stejně tak následnou destrukci základny, a byl naložen na interdikční křižník, na jehož palubě měl dál sloužit1. Křižník ovšem zhruba o týden později napadl Kel-Morijský těžební syndikát a Smrtonoše díky tomu získaly Banana Brannigan, Emily a Štěkna, které s ním odletěly na Jolly Jedie.
Tam bylo třeba ho před dalším použitím opravit, kvůli čemuž byli mezi Magory přijati Lavosk a Seveshah Ashasi. Jejich úsilí nezůstalo bez výsledků, stroj byl zanedlouho opraven a posílil letecký park buňky.
Začátkem července 0 ABY ho Banana, Emily a Štěkna využily k cestě na Telero, odkud ho díky sledovacímu zařízení sledovali Kyteh s Mrsckem. Během mezipřistání na Nar Shaddaa tak byl výsadek napaden Inkvizicí, ale protože nebyla loď v hangárech hlídána, využily jej přeživší Banana se Štěknou k cestě zpátky na základnu.
Tam bylo sledovací zařízení rychle odhaleno, ale protože Jolly Jedi vstoupil do hyperprostoru, s jeho odstraněním nebylo třeba spěchat a Champbacca naopak kapitánovi předložil plán, jak ho zkusit využít v jejich prospěch. Je velmi pravděpodobné, že v následujících dnech Smrtonoš opustil hangár a vyrazil po vlastní ose na výlet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License