Skwee-Roo Taltapes

Skwee-Roo Taltapes byl člověk z rodu Taltapes, architekt a samozvaný temný pán ze Sithu vystupující pod jménem Darth Pallus. Měl přísně logickou mysl, byl extrémně pečlivý a soustředěný na svou práci. K jeho dalším přednostem patřila vysoká inteligence a silná vůle, nicméně jeho spojení se Silou se omezovalo hlavně na spontánní čtení myšlenek bytostí v jeho okolí, nikdy nebyl schopný pohnout ani lžící. Nikdy si nepostavil světelný meč a ani s půjčeným mu to moc nešlo, upřednostňoval vibronůž do zad. Měl značný odhad na lidi a dokázal je obratně manipulovat, ať už lhaním, nadbíháním nebo zastrašováním. Jeho úspěch na poli návrhů domů na míru tkvěl nejen ve značných zkušenostech s architekturou, ale také v tom, že dokázal z myslí zákazníků vytáhnout jejich představu o sídle snů a pak podle toho vytvořil svůj návrh. Později se stal lehce paranoidním, což byl i důvod, proč většina jím navržených staveb byly nedobytné pevnosti. Největší strach měl z toho, že si pro něj jednou přijde pravý temný lord, protože věděl, že by proti němu neměl nejmenší šanci.

Historie

Narodil se v roce 74 BBY na Bwyrgenu, jako mladší bratr Nurrise. Oba si žili jako aristokraté a využívali výhod, které plynuly z rodového bohatství a citlivosti na Sílu, nicméně jejich vztah byl vždycky velmi chladný. Jejich otec pak špatnými investicemi na galaktické burze prodělal obrovské jmění a poškodil rodovou pověst brilantních obchodníků. Skwee-Roo to nevnímal jako velký problém, protože na rodné planetě měli pořád výsadní postavení, ale přesto upustil od dalšího cvičení v ovládání Síly a pustil se do studia historie a architektury na univerzitě na Yaga Minor.
Nadále se příležitostně vracel domů, ale rodu se pro rozdílné zájmy stále více odcizoval. Pracoval na svých projektech, navrhoval domy i větší objekty a politika v sektoru Dargon ho příliš nezajímala.
V roce 45 BBY přišel o otce. Věděl, že za jeho odstraněním stojí Nurris, a vesměs jeho rozhodnutí schvaloval, ale když pak zkusil sám navrhnout několik způsobů, jak si zajistit dobrou budoucnost, byl náhle vnímán jako přílišná konkurence. Díky zaslechnutí několika myšlenek se ještě téhož roku úspěšně ubránil pokusu o atentát, zhodnotil, že nemá cenu dále setrvávat, a po spálení všech mostů vyrazil do civilizovanějšího vesmíru. Na zbytek rodu zapomněl, jakmile opustil domovský prostor, a jedinkrát neprojevil přání se vrátit nebo pomstít.
Venku v galaxii se nadále živil jako architekt a díky tomu, že měl mezi zákazníky Hutty, se brzy dostal k několika zakázkám, které mu vynesly hotové jmění. Všechno poctivě investoval, kromě perspektivních zbrojovek koupil také několik uměleckých předmětů a záhy tak měl k dispozici nejeden sithský holocron, jejichž učení rychle propadl a díky kterým brzy zvládl techniky jako škrcení a vyvolávání blesků. Sám sobě pak udělil titul Darth Pallus.
Kromě stále hlubšího ponoření do temné strany nejen dál navrhoval stále šílenější budovy, ale taky zvyšoval obrat ve vlastněných továrnách na zbraně tím, že svými nenápadnými manipulacemi rozdmýchával nepokoje na jinak poklidných planetách. Již brzy si tak mohl splnit svůj sen: mít na nějaké opuštěné planetě honosné sídlo, kde by měl klid na studium, protože ho tam nebudou otravovat myšlenky jiných tvorů. Za tímto účelem si nechal postavit velkou pyramidu na Vogastisu, která byla hotová roku 39 BBY. V témže roce objevil ruiny sithské základny na Limpi a odvezl si odtamtud celou řadu dalších artefaktů, mezi nimi například paměťový krystal a několik holocronů Darth Nyfe.
V následujících letech studoval temnou stranu Síly a vyrušen byl až roku 34 BBY, kdy skrz ni zaslechl volání z nedaleké Charnix Pleniet. Chvíli váhal, ale nakonec to vyrazil prošetřit a zjistil docela zábavnou věc: že jím iniciované nepokoje přišli vyřešit rytíři Jedi, které ale záhy začaly nahánět tamní swoopařské gangy. Nejmladší člen výpravy, čtrnáctiletá zrzavá učednice, navíc padla do zajetí jednoho z gangů, který si s ní od té doby hrál a přiměl ji sáhnout po temné straně, což mu imponovalo. Celkem rychle tento gang vystopoval, pobil a se zachráněnou Algernnon se vrátil na Vogastis, kde ji přijal za svou učednici s tím, že dokončí její výcvik.
Po následujících šest let ji učil všemu, co znal, postavil podle jejích nejniternějších představ Citadelu a ona se mu odvděčovala svým tělem, což se neobešlo bez následků. Roku 29 BBY prodal svůj poslední projekt, návrh sídliště pro Joruna Galactic Mining.
V roce 28 BBY mu Algernnon oznámila, že čeká jeho dítě, a v ten jeden vzácný okamžik, kdy polevil v ostražitosti a jeho mysl začala zmatkovat, ho jednoduše zabila svým mečem.
Zbylo po něm mnoho pečlivých záznamů a až zbytečně podrobné deníky.

d20

Force Adept 6 / Telepath 2 / Dark Side Marauder 4
STR 12 / DEX 12 / CON 12 / INT 16 / WIS 14 / CHA 17
Appraise +15, Sense Motive +15, Telepathy +15, Profession (architect) +14, Gather Information +12, Knowledge (architecture, history, Sith lore) +12, Force Grip +12, Force Lightning +12
Cosmopolitan (Appraise), Iron Will, Link, Power Attack, Skill Emphasis (Force Defense), Persuasive, Urban Tracking, Rage, Improved Initiative, Skeptical, Hatred
Civilised Adept, Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License