Skwee-Roo Taltapes

Skwee-Roo Taltapes byl člověk z rodu Taltapes, který během svého vyhnanství ve Vnějším okraji vystupoval jako samozvaný temný pán ze Sithu pod jménem Darth Pallus. Jako architekt navrhl a nechal postavit mimo jiné velkou pyramidu na Vogastisu, Citadelu a jedno hornické sídliště pro Joruna Galactic Mining a jako rádoby Sith dokončil výcvik Algernnon de Bray.

Povaha

Stejně jako zbytek rodu, i on měl přísně logickou mysl a jistě by z něj byl úspěšný obchodník, kdyby ho jeho starší bratr Nurris nevnímal jako konkurenci a nenechal ho odstranit. Byl extrémně pečlivý a soustředěný na svou práci; nezáleželo mu na pomstě ani na obnovení svého dobrého jména. Na zbytek rodu zapomněl, jakmile opustil domovský prostor, a jedinkrát neprojevil přání se vrátit. Nezapomněl ale na ten moment, kdy málem zemřel, a stal se lehce paranoidním, což byl nejspíš i důvod, proč většina jím navržených staveb byly nedobytné pevnosti. Největší strach měl z toho, že si pro něj jednou přijde pravý temný lord, protože věděl, že by proti němu neměl nejmenší šanci.
Vedl si pečlivé záznamy a až zbytečně podrobné deníky, které se nicméně později hodily jeho synovi.

Rodina

Pocházel ze zchudlého rodu Taltapes, měl bratra Nurrise. Zpřetrhal však s nimi veškeré vazby a nejspíš byl i odstraněn ze záznamů.
Syn Sien, pohrobek.

Důležité vztahy

  • Algernnon de Bray, učednice a milenka.

Dovednosti

Byl velmi inteligentní a měl silnou vůli, nicméně jeho spojení se Silou se omezovalo hlavně na spontánní čtení myšlenek, nikdy nebyl schopný pohnout ani lžící. Až díky studiu sithských holocronů zvládl techniky jako škrcení a vyvolávání blesků, jeho znalosti historie byly úctyhodné už předtím. Jeho úspěch na poli návrhů domů na míru tkvěl nejen ve značných zkušenostech s architekturou, ale také v tom, že dokázal z myslí zákazníků vytáhnout jejich představu o takovém sídle a pak podle toho vytvořil svůj návrh. Nikdy si nepostavil světelný meč a ani s půjčeným mu to moc nešlo, upřednostňoval vibronůž do zad. Měl značný odhad na lidi a dokázal je obratně manipulovat, ať už lhaním, nadbíháním nebo zastrašováním.

Historie

Narodil se v roce 74 BBY na Bwyrgenu. Jeho rod byl díky špatným investicím otce téměř na mizině a život v nuznějších podmínkách způsobil, že se Skwee-Roo už odmala snažil toto postavení zlepšit. Obdivoval svého bratra, který se o to snažil ještě aktivněji, ale zároveň občas zaslechl hlasy, které hovořily o brzké zradě, a pomalu se zbytku rodu odcizoval. Studoval dějiny a architekturu a když jeho bratr úspěšně dokončil obchodní akademii, přišel o otce. Věděl, že za jeho odstraněním stojí Nurris, a vesměs jeho rozhodnutí schvaloval, ale když pak zkusil sám navrhnout několik způsobů, jak rodu vrátit jeho staré bohatství, byl náhle vnímán jako přílišná konkurence.
V roce 45 BBY se díky zaslechnutí několika myšlenek úspěšně ubránil pokusu o atentát, zhodnotil, že nemá cenu dále setrvávat, a po spálení všech mostů vyrazil do civilizovanějšího vesmíru. Tam se živil jako architekt a díky tomu, že měl mezi zákazníky Hutty, se brzy dostal k několika zakázkám, které mu vynesly hotové jmění. Všechno poctivě investoval, kromě perspektivních zbrojovek koupil také několik uměleckých předmětů a záhy tak měl k dispozici nejeden sithský holocron, jejichž učení rychle propadl. Kromě stále hlubšího ponoření do temné strany nejen dál navrhoval stále šílenější budovy, ale taky zvyšoval obrat ve vlastněných továrnách na zbraně tím, že svými nenápadnými manipulacemi rozdmýchával nepokoje na jinak poklidných planetách. Již brzy si tak mohl splnit svůj sen: mít na nějaké opuštěné planetě honosné sídlo, kde by měl klid na studium, protože ho tam nebudou otravovat myšlenky jiných tvorů. Za tímto účelem si nechal postavit velkou pyramidu na Vogastisu, která byla hotová někdy kolem roku 39 BBY. V témže roce objevil ruiny sithské základny na Limpi a odvezl si odtamtud celou řadu dalších artefaktů, mezi nimi například paměťový krystal a několik holocronů Darth Nyfe.
V následujících letech studoval temnou stranu Síly a vyrušen byl až roku 34 BBY, kdy skrz ni zaslechl volání z nedaleké Charnix Pleniet. Chvíli váhal, ale nakonec to vyrazil prošetřit a zjistil docela zábavnou věc: že jím iniciované nepokoje přišli vyřešit rytíři Jedi, které ale záhy začaly nahánět tamní swoopařské gangy. Nejmladší člen výpravy, čtrnáctiletá zrzavá učednice, navíc padla do zajetí jednoho z gangů, který si s ní od té doby hrál a přiměl ji sáhnout po temné straně, což mu imponovalo. Celkem rychle tento gang vystopoval, pobil a se zachráněnou Algernnon se vrátil na Vogastis, kde ji přijal za svou učednici s tím, že dokončí její výcvik.
Po následujících šest let ji učil všemu, co znal, postavil podle jejích nejniternějších představ Citadelu a ona se mu odvděčovala svým tělem, což se neobešlo bez následků. V roce 28 BBY mu oznámila, že čeká jeho dítě, a v ten jeden vzácný okamžik, kdy polevil v ostražitosti a jeho mysl začala zmatkovat, ho jednoduše zabila.

d20

Force Adept 6 / Telepath 2 / Dark Side Marauder 4
STR 12 / DEX 12 / CON 12 / INT 16 / WIS 14 / CHA 17
Appraise +15, Sense Motive +15, Telepathy +15, Profession (architect) +14, Gather Information +12, Knowledge (architecture, history, Sith lore) +12, Force Grip +12, Force Lightning +12
Cosmopolitan (Appraise), Iron Will, Link, Power Attack, Skill Emphasis (Force Defense), Persuasive, Urban Tracking, Rage, Improved Initiative, Skeptical, Hatred
Civilised Adept, Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License