Skako Minor

Skako Minor byla planeta v Jádru, domovina rasy Skakoanů a sídlo TechnoUnie. Leželo na Hydianské cestě a mělo unikátní atmosféru ze sirovodíku, s vyšším tlakem než bylo jinde v galaxii běžné. I proto ji domorodci opouštěli jen zřídka a návštěvníků také nebylo mnoho.

Historie

Planeta byla součástí Republiky už od dob svého objevení někdy před rokem 16 000 BBY.
V roce 7222 BBY tam byla založena drobná palírna methanolu, z níž se v následujících staletích vyvinul obří megakorporát Gharg'atulo'th. Rovněž tam byla založena TechnoUnie, ale to až mnohem později.
Během války klonů byla planeta napadena a dobyta Republikou, přičemž zůstala okupovaným územím i po nástupu Impéria.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License