Sivrak

Sivrak byl Zeltron, pedofil a správce harému v organizaci Anhur, kde sloužil Anaradovi jako majordomus a osobně dohlížel na přípravu mladých otrokyň na jejich úlohu sexuálních hraček. Liboval si ve vínu Meilleur a jako patriot sladším pití od Red Romance Inc.

Historie

Sivrak se narodil na Zeltrosu roku 67 BBY. Měl rád děti a vystudoval nejen pedagogickou fakultu, ale i fyzioterapii. Začal učit na prvním stupni a nemohl si stěžovat. Po několika letech ale pochopil, že pocity, které cítí k dětem ve svém okolí, nejsou většinovou společností úplně dobře přijímány. Své touhy a fantazie tak ukájel na temných stránkách Holonetu.
Roku 39 BBY se neudržel a dopustil se sexuálního obtěžování na několika studentkách. Byl z toho skandál a než si pro něj přišla policie, uprchl z planety. Hledal, kde se uchytit, a nakonec skončil na Oarligu, kde se dozvěděl, že lord Anarad hledá nového majordoma do svého paláce. Sivrak se přihlásil, byl přijat i bez použití feromonů, a tak začala jeho kariéra v Anhuru. Anarad s ním byl nadmíru spokojen a brzy jej jmenoval správcem svého harému. Sivrak byl vysloveně pověřen výchovou otrokyň jakéhokoliv věku; starší nějak přežil, ty hodně mladé si vysloveně užíval a připadal si jako v ráji.
V roce 22 BBY dostal do rukou čerstvě narozenou Kaily, kterou vychovával v paláci na Oarligu, a moc se těšil, až trochu povyroste. Nevychovával ji jako živou bytost, ale jako šukací panenku, která poslechne a splní vše, co se jí řekne. Roku 15 BBY začal s jejím sexuálním výcvikem a byl nadmíru spokojen. Věřil, že má nejlepší práci v celé galaxii.
Roku 14 BBY na příkaz Anarada kontaktoval Impérium a nahlásil, že mají na planetě Wyrrgyho s manželkou a poškozenou lodí.
V roce 10 BBY, když začala Kaily menstruovat, poradil Anaradovi, aby ji nechal sterilizovat, a před provedením zákroku ji vzal do sídla na Nar Shaddaa, kde měla mít několik klientů. Když tam pak koncem téhož roku vlítl Wookiee Demonbacca, málem zabil Anarada a při útěku sebral Kaily, Sivrak se skoro nervově zhroutil. Anarad ho ale povýšil na majordoma sídla na Nar Shaddaa, jako náhradu za toho popraveného, který nechal Wookie vpustit. Sivrak následně pomáhal s výběrem svého nástupce pro Kančí hnízdo.
I když byli uprchlíci roku 9 BBY chyceni, zjistil, že se mu už Kaily nevrátí, a tak několik týdnů truchlil, ale nakonec se mu podařilo zapomenout díky své práci a život šel dál.
V roce 4 BBY sdílel pánovu radost, když se podařilo chytnout nejen Wyrrgyho, ale později i Chlouppka. 17. 2. 4 BBY se odebral na Oarlig, aby Cortesiovi pomohl s přípravami oslav narozenin jejich pána, a když na chodbě potkal starého droida, vzpomněl si, že ho kdysi dávno viděl. Nechal droida omráčit a mučit, o všem informoval svého pána a byl jím za to pochválen. Nadále se věnoval přípravám oslavy, ale večery trávil ve společnosti svých oblíbených mladistvých otrokyň a při jedné takové příležitosti ho zahlédli Regid a Dagimar. Sivrak tomu nepřikládal velkou důležitost a pokračoval v prznění, ale u Mandalorianky si tím vysloužil cejch smrti.
22. 2. 4 BBY, v den Huttových narozenin, přednesl Sivrak v aréně slavnostní projev a odstartoval oslavy. Ty se však rychle vymkly kontrole, na scéně se objevili Skitarii a Sivrak vyhodnotil, že bude lepší zdrhnout. Jeho pokus o útěk neušel Asyrkovi, který mu vrženou vibrohvězdicí usekl nohu pod kolenem. Plazil se dál, pln naděje, že ho Chadra-fan nepronásleduje, ovšem po pár minutách ho díky krvavé stopě dohnal Regid. Následovala krátká výměna slov, po níž Sivraka rozřízl sekerou od anusu až k hrudnímu koši, plivnul na něj a nechal ho tam chcípnout.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License