Sionin světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Sionin světelný meč

Sionin světelný meč byla zbraň padlé rytířky Siony. Původně míval modrou čepel, která se však po pádu majitelky na temnou stranu změnila na červenou, a po její smrti se stal součástí světelného meče mistra Champbaccy, který do něj implantoval svůj modrý krystal.

Historie

Siona si ho vyrobila v roce 29 BBY, po návštěvě Ilumu, kde našla svůj krystal. Po celou dobu jejího výcviku u Taca Donose se jí povedlo ho ani jednou neztratit a v roce 24 BBY byl nejdůležitějším kusem jejího majetku, když spolu s mistrem opustili Řád. Siona ho následně využívala nejdřív při zpoplatněné ochraně obchodních lodí před piráty, později s ním přepadla nejeden obchod v sektoru Chommell1 a následně v další kriminální činnosti, v níž neustala ani během války klonů.
Krátce po vydání rozkazu 66 byla Siona v chrámu u Ittummi zabita mistrem Champbaccou, který si její meč ponechal. Po návratu do enklávy vyměnil krystal za svůj, čímž mu opět vrátil modrou barvu čepele, a pomocí magnetické svorky ho propojoval s mečem svým, od nějž ho mohl v případě potřeby oddělit.
Ještě před rozpadem enklávy použil na původní krystal techniku Vulnera Sanentur, nicméně další využití pro něj nenalezl, pouze ho uložil ve skladu a nadále používal pouze meč jako takový, dokud o něj v roce 1 ABY nepřišel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License