Sionin světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Sionin světelný meč

Sionin světelný meč byla zbraň padlé rytířky Siony, kterou si tato vyrobila někdy během svých učednických let v předválečném období. Původně míval modrou čepel, která se však po pádu majitelky na temnou stranu změnila na červenou. Krystal v jeho jádru pocházel z planety Ilum, kam se Siona podívala ještě předtím, než si ji za učednici vybral Taco Donos. Krátce před válkou klonů ho využívala při přepadech obchodů v sektoru Chommell1 a rovněž v další kriminální činnosti, v níž neustala ani během války klonů.
Krátce po vydání rozkazu 66 byla Siona u Ittummi zabita mistrem Champbaccou, který si její meč ponechal. Vyměnil krystal za svůj, čímž mu opět vrátil modrou barvu čepele, a pomocí magnetické svorky ho propojoval se svým hlavním mečem, od nějž ho mohl v případě potřeby oddělit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License