Siona

Siona byla Arkaniánka z Idigaro, učednice Řádu Jediů a družka Taca Donose. Celý život vypadala starší, než ve skutečnosti byla, a většinou se i chovala vyspěleji, ale rychle propadala frustraci a nesnášela byrokracii.

Historie

Narodila se roku 36 BBY v horském letovisku na Idigaro, kvůli citlivosti na Sílu byla v raném věku odebrána rodičům a odvezena na Coruscant, kde začal její výcvik na rytířku Jedi.
V roce 29 BBY navštívila Ilum, odkud si přivezla krystal do svého světelného meče, o dva roky později se jí začal osobně věnovat mistr Donos. Výcvik zpočátku probíhal standardně, ale začátkem roku 24 BBY přerostlo jejich pouto studentky a učitele v lásku a oni ze strachu, že budou Řádem perzekuováni, odešli do exilu do Středního pásu. Živili se zpočátku jako soukromá ochranka, která chránila nákladní lodě před piráty, později ale přešli na výdělečnější stranu barikády a naopak se s jednou zločineckou bandou účastnili přepadávání a okrádání nákladních lodí. Nežili si špatně, ale chtěli pořád víc, temná strana jim pomalu zatemnila úsudek a oni se nakonec po nepříliš vydařené akci svých bývalých společníků násilně zbavili, aby nemuseli podíl dělit mezi tolik krků. Při jednom z pozdějších samostatných přepadů je zachytila skrytá bezpečnostní kamera a po jejich stopě byli vyslání mistři Woallc Con-Denyzz a Champbacca s učednicemi, nicméně tento lov nebyl úspěšný a Taco ani Siona nebyli nikdy dopadeni. Našel je až Darth Sidious, který jim slíbil nějaké ty výhody výměnou za poslušnost a od té doby je posílal plnit svou vůli. Dva měsíce před koncem války přišla Siona se starším temným Jediem do jiného stavu a oba se na dítě moc těšili.
V posledních dnech války klonů byli posláni na Kashyyyk, kde se zrovna vyskytovalo dost Jediů, které chtěl jejich mistr nenápadně odstranit, ale než se zapojili do bitvy o Kachirho, vypukl rozkaz 66 a jejich pokyny se změnily. Měli se ujistit, že je mistr Yoda po smrti, a protože jeho tělo nedokázali najít, vydali se ho hledat v planetárním lese. Místo něj ale našli nexus Síly ve staré akademii u Ittummi a byli tam konfrontováni mistrem Champbaccou, na kterého po neplodné diskusi zaútočila. V následném souboji Champbacca přesměroval jemu určený přísun blesků od jejího mistra právě do ní, ale ač ji chtěl jenom omráčit, útok byl natolik silný, že ji to zabilo.
Její tělo se během destrukce zbytku ruin zřítilo do Země stínů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License